fredag 27. juni 2014

#106 - New times (?)

- scroll down for english -
   
Nye tider (?)

Det er nå hele tre uker siden sist jeg skrev her, og jeg har nesten litt dårlig samvittighet. Jeg har hatt mye å gjøre, både som tredreier og i privatlivet ellers. Og det går mot sommerferie, sammen med min kone - en uformell bryllupsreise i Norge og Danmark. Dessuten har jeg solgt en hel del av mine arbeider nå i juni. Både gjennom nettbutikken og privat.

Samtidig tenker jeg en del på denne bloggens fremtid (!) Det har tatt en hel del tid og energi å skrive blogg som jeg har gjort. Og dette er tid og energi jeg heller kunne tenke meg å bruke i verkstedet, eller inne til planlegging av nye prosjekter. Jeg tenker jeg iallefall kommer til å skrive sjeldnere enn tidligere, men forhåpentligvis bedre og mere interessant. Ellers vil jeg holde en hyppigere kommunikasjon igang på Facebook, Instagram og Google+. Jeg vil sette stor pris på å få tilbakemeldinger på dette.

I juni har jeg blant annet dreid en stor bolle i Alm (Ulmus glabra) (nesten 30 cm i diamter) som er sendt til en kunde i Oslo. Dessuten har jeg dreid flere penner og andre små prosjekter. Siden jeg har solgt en del arbeider, har jeg også hatt penger til å kjøpe en god del pennesett. Og flere emner i spennende treslag er bestilt fra USA. Gleder meg til å få pakke! :)

Måneden har så langt vært en god måned, men ganske variert med tanke på været. Juni er ofte slik i Tromsø. Vi har hatt vår, sommer og vinter om hverandre. Vi håper en god on lang sommer ligger foran oss, med mange turer i naturen og ellers mye god tredreiing :)

Husk å følge meg på Facebook, Instagram og Google+
There has now been three weeks since I last wrote, and I almost feel a little guilty. I have had a lot to do, both as a woodturner and in the private. And a summer vacation is approachingwith my wife - a honeymoon in Norway and Denmark. Besides, I sold a lot of my work in June. Both through the webshop and private contacts. 


At the same time I'm thinking of this blog's future (!) It has taken a lot of time and energy to write it. And this is the time and energy I also would like to use in the workshop, or inside, planning new projects. I think I'm at least going to write less frequently than in the past, but hopefully better and more interesting. Besides I will keep a more frequent communication going on Facebook, Instagram and Google+. I would greatly appreciate feedback on this topic.

In June, I have among other projects turned a large bowl in Elm (Ulmus glabra) (almost 12" in diameter) which is sent to a customer in Oslo. Besides, I have turned several pens and other small pieces. Since I have sold some work, I have also had the money to buy a good deal of pen sets. And several exciting blanks in different hardwoods are ordered from the United States. I'm really looking forward to receive the package! :)


The month so far has been a good month, but quite varied in terms of the weather. This is often the case with June in Tromsø, Norway. We have had both summer, spring and winter interchangeably. We hope a good and long summer lays ahead of us, with many nature walks and much good woodturning :)

Remember to follow me on FacebookInstagram and Google+
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar