lørdag 7. juni 2014

#105 Square bowl in spalted Birch

- scroll down for english -

Firkantbolle i surnet Bjørk

Etter vel gjennomført bryllup har hverdagen nå vendt tilbake, og mitt første prosjekt som gift mann er en firkantet bolle i surnet Bjørk (Betula pubescens). Emnet er fra en gammel Bjørk som ble hugd for to år siden.

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å lage lokk til denne, men jeg ble så fornøyd med resultatet underveis at jeg sløyfet hele lokket. Jeg vil at den skal være åpen og synlig.

Bollen har fått tre føtter, eller knotter å stå på. Siden undersiden er så stor og flat, kan den ellers lett finne på å begynne å vippe ved endringer i luftfuktigheten. Føttene løfter også bollen et par-tre millimeter over bordflaten, noe jeg synes er svært stilig.

Bollen er satt inn med Danish Oil. Dette er ikke en matsikker olje, men på grunn av surningen velger jeg denne. Både fordi jeg aldri kan selge et produkt i surnet trevirke og kalle det 100% matsikkert, og fordi oljen styrker strukturen i treverket (som har myknet litt på grunn av surningen).

Bollen er nå helt ferdig og ligger ute for salg i nettbutikken :-)

I det siste har det vært helt fantastisk vær i Tromsø. Masse sol, lite vind og opp mot 25 grader celsius. Kanskje litt for varmt til å jobbe i garasjen av og til, men jeg skal ikke klage. Vanlig arbeidstemperatur i vinter har gjerne ligget på 0-10 grader. Nå ser det ut til å bli kjøligere fremover, og dermed lettere å jobbe i garasjen :-) 





After the wedding the everyday has now returned, and my first project as a married man is a square bowl in spalted Birch (Betula pubescens). The blank is from an old Birch that was hewed two years ago. 

Initially I was planing to make a lid for it, but I was so pleased with the results along the way that I dropped the whole lid plan. I want it to be a open and visible bowl. 

The bowl has got three feet or knobs underneath. Since the base is so large and flat, it can otherwise easily start rocking/tilting due to changes in air humidity. The feet also lifts the bowl two or three millimeters (about 1/10") above the table surface, which I think is very nice. 

The bowl is finished with Danish Oil. This is not a food safe oil, but because of the spalting I have choosen this. Both because I can never sell a product in spalted wood and call it 100% food safe, and because this oil strengthens the structure of the wood (which has softened a bit due to the spalting). 

The bowl is now completely finished and for sale in the webshop :-)

Lately it has been absolutely amazing weather in Tromsæ. Lots of sun, little wind and up to 25 degrees Celsius (77 degrees Fahrenheit). Maybe a little too hot to work in the garage some days, but I should not complain. The normal working temperature during the winter is often about 0-10 degrees Celsious (32-50 degrees Fahrenehit). But now it seems to cool off a bit, which makes it easier to work in the garage  :-)













Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar