søndag 6. april 2014

#98 Finally new motor - surprisingly low noice and vibration

- scroll down for english -

Igår mottok jeg endelig en fungerende motor til min NOVA 1624 dreiebenk! Og idag har jeg montert den. Jeg er mildt sagt begeistret. Det første som slo meg da jeg startet den, var at den gamle motoren tydeligvis ALDRI har fungert som den skulle!

Siden dreiebenken er av den gunstige typen (prismessig), har jeg selvsagt ikke stilt skyhøye krav til den. Det er tross alt ikke et Hi End-produkt. Det var en del during i motoren, men jeg fant ut det gikk fint så lenge jeg hadde litt "slakk" i gear-reima. (Det står i bruksanvisninga at man ikke må stramme den for hardt, for å unngå unødvendige vibrasjoner.) Ganske naivt, skjønner jeg nå. Skulle ønske jeg hadde prøvd en "frisk" dreiebenk til sammenligning.

Iallefall: Den nye motoren går mye stillere og med mindre vibrasjoner enn den gamle noensinne har gjort. Og jeg trenger ikke lenger ha "slakk" i gear-reima for å unngå vibrasjoner og during.

Det var altså først når det plutselig tok helt av og ble umulig å bruke den gamle, jeg skjønte det var noe galt. Og nå er jeg glad for å ha fått orden på sakene.

Dette er iallefall noe jeg har tatt lærdom av. Og nå gleder jeg meg bare til å jobbe med den nye motoren og gå løs på større prosjekter igjen :)
 

Yesterday I finally received a working motor for my NOVA 1624 lathe! And today I installed it. And I'm very excited. The first thing that struck me when I started it, was that the old engine obviously NEVER worked as it should! 

Since the lathe is of the favorable type (price wise), I have obviously not set all sorts of demands to it. It is after all not a Hi-End product. There was some vibrations from the motor, but I found out it went OK as long as I had some "slack" in the gear-belt. (It says in the user manual that you should not tighten it too much, to avoid unnecessary vibrations.) Now I understand that was rather naive. I wish I had tested a perfect working lathe for comparison...

At least: The new engine works with less sound and less vibration than the old one ever did. And now I do not need to have "slack" in the gear-belt to avoid vibrations and noice.

It was'nt until things got really bad with the old motor I realized something was wrong. And now I'm glad I've got everything working well. 

This is at least something I've learned from. And now I'm really looking forward to work with the new motor and take on larger projects again :)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar