lørdag 12. april 2014

#099 Salad bowl in Maple - 100% food safe

- scroll down for english -


Etter å ha fått på plass ny motor på dreiebenken, har jeg endlig begynt å jobbe med noen store emner jeg har hatt liggende. Først ut er et emne i Lønn. Av det har jeg dreid en salatbolle, eller matbolle/fruktbolle. Den er iallefall hundre prosent matsikker og er ment til servering av mat. Den er behandlet på en måte som gjør at den også tåler vann og fuktige ting. Den kan også vaskes i vann (eventeuelt med LITT såpe). Så lenge den ikke blir satt i vaskemaskinen, skulle det gå helt greit. Den bør heller ikke brukes til å oppbevare væske/fuktig mat over tid; da kan flekker oppstå.

Det føles godt å fylle verkstedet med spon igjen, etter en (tilsynelatende lang) periode der jeg bare har jobbet med "små" prosjekter. Jeg har enda flere større emner liggende, så det blir mer av dette etterhvert.

Etter at bollen var ferdig dreid og pusset til 600K, dynket jeg den i vann og lot den stå til tørk over natten. Dette er en god måte å reise busta i treverket på.  Neste dag satte jeg den på dreiebenken igjen og polerte vekk de stående fibrene med fint stålull (0000). Etter å ha gjort dette får man en bolle som i liten grad endrer overflatekarakteristikk når den blir utsatt for vann.


På forrhånd hadde jeg laget min egen blanding av valnøttolje, bivoks og noen dråper appelsinolje. All tre 100% giftfrie ingredienser. Dette var blandet sammen i kokende vannbad og så kjølt ned til romtemperatur. Ved riktig blandingsforhold mellom valnøttoljen og bivoksen, får man en blanding som kan sammenlignes med romtemperert smør. Når du smører dette på med fingrene dine, smelter det litt og valnøttoljen og bivoksen trekker inn i treverket. Appelsinoljen er kun ment for å gi litt god lukt til produktet. Denne gangen brukte jeg litt for lite, så det lukter egentlig ikke appelsin i det hele tatt... men, men.

Bollen er nå helt tørr og klar til bruk. Og er du interessert i den, kan den kjøpes fra min nettbutikk: hoscrawoodturner.bigcartel.com


After receiving a new motor for my lathe I have finally started working with some big blanks again. First one is a blank in Maple. From this blank I have turned a salad bowl, or food bowl/fruit bowl. At least it is 100% food safe and intended for serving food. It is treated in a way that allows it to withstand water and wet/moist foods. It can also be cleaned in water (even with some soap). As long as it is not put in the washing machine it should be OK. It should not be used to store liquid/moist food over time, then stains can occur. 

It feels good to fill the workshop with shavings again after a (seemingly long) period where I've only dealt with "small" projects. I still have several major blanks lying around, so it will be more of these projects ahead. 

After the bowl was turned and sanded to 600K , I soaked it in water and left it to dry overnight. This is a good way to rais the grain of the wood. The next day I put it back on the lathe and polished off the upright fibers with fine steel wool (0000). After doing this, you get a bowl which hardly changes surface characteristics when exposed to water. 

In advance I had made ​​my own mixture of walnut oil, beeswax and a few drops of orange oil. All three 100% non toxic ingredients. The ingredients were mixed together in a bath of boiling water and then cooled to room temperature. By a proper mixing ratio of walnut oil and beeswax, you'll get a consistency which can be compared with softened butter. When you rub this on with your fingers, it melts slightly and the walnut oil and the beeswax penetrates inn too the wood. The Orange oil is intended to provide some good smell. But his time I used a little too little, so it does'nt smell orange at all...

The bowl is now completely cured and ready to use. And if you're interested you may purchase it from my online store: hoscrawoodturner.bigcartel.com


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar