torsdag 20. mars 2014

#096 In betweens - Webshop and new motor for my lathe

- scroll down for english -


I det siste har det skjedd en hel del. Det første jeg vil nevne er at jeg for få dager siden endelig åpnet nettbutikk! hoscrawoodturner.bigcartel.com Spennende, spør du meg. Her har jeg lagt ut en del arbeider for salg, og mere skal det bli. Håper så mange som mulig vil besøke den. (Og kom gjerne med innspill, ris og ros.)  For tiden er jeg i midlertid en smule forhindret fra å produsere nytt grunnet dagens andre sak:

De siste ukene har jeg nemlig hatt en del problemer med dreiebenken. (Nova 1624) Fra tid til annen, og stadig oftere, har motoren satt igang med en voldsom during og vibrering, samt rask varmeutvikling og underlig lukt. Samtidig som motoren har oppført seg besynderlig, har også lyset inne i liligheten blinket!! Dette har ikke vært brukbart. Etter samtaler med min leverandør, WWW Verktøy AS, fikk jeg først tilsendt en ny kapasitator. Etter at bytte av denne ikke var til hjelp, venter jeg nå på en helt ny motor. Dette vil nok være tilfredsstillende. Men det er litt kjedelig å vente...

Tatt i betraktning at WWW Verktøy AS befinner seg i Stavanger, som er helt i den andre enden av Norge (i forhold til Tromsø), er jeg ikke misfornøyd med sørvisen de leverer. Hadde jeg bodd i Stavanger ville selfølgelig alt gått mye raskere. Jeg får bare leve i håpet om at det i fremtiden vil åpne en seriøs butikk for finsnekring, dreiing og trearbeid i byen der jeg bor. Kanskje WWW Verktøy AS kunne åpne ny avdeling her!? Jeg hadde iallefall vært fornøyd med det :)

Mens jeg venter på ny motor har jeg montert min lille Woodfast-benk oppå Novaen. Ganske hendig, egentlig :)

Jeg har gjort klar en del nye emner og fortsetter snart jobben med nye produkter :)Lately it has happened quite a lot. The first thing I will mention is that a few days ago I finally opened a webshop! hoscrawoodturner.bigcartel.com Exciting! I have put some works for sale now, ande there will soon be more. I hope as many people as possible will visit. (And please, feel free to give me feedback, criticism and credit.) However; currently I'm a bit prevented from producing new work due to today's second case: 

In the recent weeks I have in fact had some problems with the lathe. (Nova 1624) From time to time, and increasingly often, the motor has started with a fierce hum and vibration, with rapid heatbuild and strange smell. While it has behaved peculyarly the lights inside our flat has also been flashing!! This has not been good. After discussions with my supplier, WWW Verktøy AS, I first got a new capacitor. After replacing this without any improvements, I am now waiting for a completely new motor. This will probably be satisfying. But it's a bit boring to wait ... 

Considering that WWW Verktøy AS is located in Stavanger which is completely at the other end of Norway (compared to Tromsø), I am not unhappy with the service they provide. If I had lived in Stavanger everything would of course go much faster. I can only live in the hope that there in the future will open a serious shop for fine woodworking and woodturning in the town where I live. Maybe WWW Verktøy AS could open a new store in Tromsø!? It would at least make me a happy man :) 

While I'm waiting for the new motor I have mounted my little Woodfast lathe on top of the Nova 1624. Quite handy, actually :)

I have prepared a number of new blanks and will soon continue working on new projects :)

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar