søndag 9. mars 2014

#094 Five thin trays in Birch

- scroll down for english -

Etter å ha vært lite aktiv på verkstedet i det siste grunnet sykdom, er jeg nå endelig godt igang igjen. Det første jeg har gjort er å ferdigstille et prosjekt jeg begynte på for en stund siden: Fem tynne fat i Bjørk.

Her har målet vært å få dem så tynne og fine som mulig. Det er fremdeles utfordrende å dreie ting som ikke er runde, men jeg begynner virkelig å bli flinkere til dette nå :)

Emnene stammer fra en Bjørk (Betula pubescens) som ble hugget for et par somre siden, og noen av bitene har virkelig flotte bølger i treverket, samt flotte tegninger i kjærne- og yte-veden.

Jeg lar forøvrig bildene fortelle resten av historien :)





I have not been very active in the workshop lately due to illness, but now I'm finally up and working again. The first thing I have done is finishing up a project I started a while ago: Five thin trays in Birch.

The goal has been to get them as thin and fine as possible. And it's still challenging to turn things that are not round, but I'm really starting to get better at this :)

The blanks come from a Birch (Betula pubescens) that was cut down a couple of summers ago, and some of the pieces have really great curles in the wood, and wonderful drawings in the heart- and sap-wood.

I'll leave the rest of the storytelling to the pictures :)














Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar