fredag 28. mars 2014

#097 Waiting for a new motor - carving spoons

- scroll down for english -


Jeg er fremdeles en smule forstyrret i mitt daglige tredreierliv, mens jeg venter på ny motor til min store dreiebenk. Da er det kjekt å finne inspirasjon til å prøve seg på andre former for trearbeide.

De siste dagene har jeg skjært ut to skjeer i Bjørk. Et veldig artig og givende prosjekt. Og det var mye lettere enn jeg hadde trodd. Jeg kommer absolutt til å fortsette med dette (i ny og ne) også etter at jeg har fått den nye motoren på plass.

Og det er behagelig å jobbe uten maskiner. Utskjæring av skjeer er til og med så rolig, og skaper så lite støv og spon, at jeg kan gjøre det inne i stua! :)

I'm still a bit interrupted in my daily woodturning life, while I wait for the new motor for my big lathe. In such a situation it's nice to find inspiration to try other forms of woodworking.

During the last days, I've carved out two spoons in Birch. A very fun and rewarding project. And it was much easier than I had thought. I will definitely continue with this (now and then) even after I get the new motor in place. 

And it's pleasant to work without machines. The carving of spoons is even so quiet and creates so little dust and chips that I can do it inside the house! :)


torsdag 20. mars 2014

#096 In betweens - Webshop and new motor for my lathe

- scroll down for english -


I det siste har det skjedd en hel del. Det første jeg vil nevne er at jeg for få dager siden endelig åpnet nettbutikk! hoscrawoodturner.bigcartel.com Spennende, spør du meg. Her har jeg lagt ut en del arbeider for salg, og mere skal det bli. Håper så mange som mulig vil besøke den. (Og kom gjerne med innspill, ris og ros.)  For tiden er jeg i midlertid en smule forhindret fra å produsere nytt grunnet dagens andre sak:

De siste ukene har jeg nemlig hatt en del problemer med dreiebenken. (Nova 1624) Fra tid til annen, og stadig oftere, har motoren satt igang med en voldsom during og vibrering, samt rask varmeutvikling og underlig lukt. Samtidig som motoren har oppført seg besynderlig, har også lyset inne i liligheten blinket!! Dette har ikke vært brukbart. Etter samtaler med min leverandør, WWW Verktøy AS, fikk jeg først tilsendt en ny kapasitator. Etter at bytte av denne ikke var til hjelp, venter jeg nå på en helt ny motor. Dette vil nok være tilfredsstillende. Men det er litt kjedelig å vente...

Tatt i betraktning at WWW Verktøy AS befinner seg i Stavanger, som er helt i den andre enden av Norge (i forhold til Tromsø), er jeg ikke misfornøyd med sørvisen de leverer. Hadde jeg bodd i Stavanger ville selfølgelig alt gått mye raskere. Jeg får bare leve i håpet om at det i fremtiden vil åpne en seriøs butikk for finsnekring, dreiing og trearbeid i byen der jeg bor. Kanskje WWW Verktøy AS kunne åpne ny avdeling her!? Jeg hadde iallefall vært fornøyd med det :)

Mens jeg venter på ny motor har jeg montert min lille Woodfast-benk oppå Novaen. Ganske hendig, egentlig :)

Jeg har gjort klar en del nye emner og fortsetter snart jobben med nye produkter :)Lately it has happened quite a lot. The first thing I will mention is that a few days ago I finally opened a webshop! hoscrawoodturner.bigcartel.com Exciting! I have put some works for sale now, ande there will soon be more. I hope as many people as possible will visit. (And please, feel free to give me feedback, criticism and credit.) However; currently I'm a bit prevented from producing new work due to today's second case: 

In the recent weeks I have in fact had some problems with the lathe. (Nova 1624) From time to time, and increasingly often, the motor has started with a fierce hum and vibration, with rapid heatbuild and strange smell. While it has behaved peculyarly the lights inside our flat has also been flashing!! This has not been good. After discussions with my supplier, WWW Verktøy AS, I first got a new capacitor. After replacing this without any improvements, I am now waiting for a completely new motor. This will probably be satisfying. But it's a bit boring to wait ... 

Considering that WWW Verktøy AS is located in Stavanger which is completely at the other end of Norway (compared to Tromsø), I am not unhappy with the service they provide. If I had lived in Stavanger everything would of course go much faster. I can only live in the hope that there in the future will open a serious shop for fine woodworking and woodturning in the town where I live. Maybe WWW Verktøy AS could open a new store in Tromsø!? It would at least make me a happy man :) 

While I'm waiting for the new motor I have mounted my little Woodfast lathe on top of the Nova 1624. Quite handy, actually :)

I have prepared a number of new blanks and will soon continue working on new projects :)

 


torsdag 13. mars 2014

#095 Pen in Mkelekele - video project

- scroll down for english -

Fra en venn av meg (Johannes Fjell Hojem) som jobber en del i Kenya, Afrika, har jeg fått et stykke Mkelekele. Eller det vil si: i Kenya heter det det. Det er et tre som vokser over hele det tropiske Afrika og har mange navn; Tali (Elfenbenskysten), Erun, Sasswood (Nigeria), Patrodom (Ghana), Kassa (Zaire), Nuave (Zambia), Mwavi (Tanzania) og altså Mkelekele i Kenya. Felles for disse er at de er like og ulike varianter av Erythrophleum, og jeg tror det jeg har fra Kenya er Erythrophleum invorensis.

Treverket er særdeles tungt og hardt (tyngre enn vann) og sliter voldsomt på verktøy. Her er det anbefalt å bruke redskap med Tungsten Carbide. Til vanlig brukes treet til gulvlegging, dørkarmer, kraftige konstruksjoner, jernbanesviller og havneanlegg.

Hva passer dermed bedre enn å dreie en penn av dette!?

Jeg har laget en liten YouTube-video av dreieprosessen som jeg håper dere synes er interessant. Jeg syntes iallefall det var spennende.Jeg måtte gå forsiktig frem for ikke å flise treverket opp i endene, men med litt tålmodighet kom jeg vel i havn. Det var veldig lett å pusse og jeg ble svært fornøyde med resultatet :)

Finishen jeg har brukt er en egenkomponert "friction polish" jeg har laget ved å blande skjellakk og danish oil 50/50. Det er ganske vanlig å blande skjellakk og kokt linolje på samme måten, men ved å bruke danish oil istedet, får jeg et mer robust sluttresultat.From a friend of mine (Johannes Fjell Hojem) doing some work in Kenya, Africa, I've got a piece of Mkelekele. Or; in Kenya that's what it's called. It is a tree that grows throughout the tropical Africa and has many names; Tali (Ivory Coast), Erun, Sasswood (Nigeria) Patrodom (Ghana), Kassa (Zaire), Nuave (Zambia), Mwavi (Tanzania) and thus Mkelekele in Kenya. Common to these is that they are identical and different varieties of Erythrophleum, and I think that my piece from Kenya is Erythrophleum invorensis. 

The wood is very heavy and hard (heavier than water) and has a severe blunting effect on tools. It is recommended to use tools with Tungsten Carbide. Normally the wood is used in flooring, door frames, heavy constructions, railway crossties and harbor and dockwork. 

Then: Why not turn pens of it!? 

I've made ​​a little YouTube video of the turning process that I hope you'll find interesting. At least I thought it was exiting. I had to proceed cautiously not to splinter the wood in the ends, but with a little patience I got it all saved. But it was very easy to sand and I was very pleased with the results :) 

The finish I have used is a self-composed "friction polish" consisting by a 50/50 mix of shellac and danish oil. It is quite common to mix shellac and boiled linseed oil in the same way but using danish oil instead, I get a more robust end product.


søndag 9. mars 2014

#094 Five thin trays in Birch

- scroll down for english -

Etter å ha vært lite aktiv på verkstedet i det siste grunnet sykdom, er jeg nå endelig godt igang igjen. Det første jeg har gjort er å ferdigstille et prosjekt jeg begynte på for en stund siden: Fem tynne fat i Bjørk.

Her har målet vært å få dem så tynne og fine som mulig. Det er fremdeles utfordrende å dreie ting som ikke er runde, men jeg begynner virkelig å bli flinkere til dette nå :)

Emnene stammer fra en Bjørk (Betula pubescens) som ble hugget for et par somre siden, og noen av bitene har virkelig flotte bølger i treverket, samt flotte tegninger i kjærne- og yte-veden.

Jeg lar forøvrig bildene fortelle resten av historien :)

I have not been very active in the workshop lately due to illness, but now I'm finally up and working again. The first thing I have done is finishing up a project I started a while ago: Five thin trays in Birch.

The goal has been to get them as thin and fine as possible. And it's still challenging to turn things that are not round, but I'm really starting to get better at this :)

The blanks come from a Birch (Betula pubescens) that was cut down a couple of summers ago, and some of the pieces have really great curles in the wood, and wonderful drawings in the heart- and sap-wood.

I'll leave the rest of the storytelling to the pictures :)