fredag 21. februar 2014

#093 Breaking an important code, turning thin pieces

- scroll down for english -

Jeg har endelig knekt en viktig kode når det gjelder å dreie tynt, fint og rent!

Jeg har lenge lurt på hvorfor tredreiere på Youtube (og andre steder) ofte dreier korte områder av gangen og jobber seg innover mot sentrum, istedet for å dreie hele strekningen ytterst til innerst i lange drag (slik som jeg har brukt å gjøre). Men nå har jeg skjønt det! Saken er at tyngden og stabiliteten fra treverket i midten hindrer at treverket utenfor begynner å vibrere. Dette er svært viktig å tenke på når man skal dreie tynne vegger.

Når jeg før har dreid ytterst til innerst i lange drag, har hele veggen blitt tynnere og tynnere og til slutt begynt å vibrere fælt...

Dette er det første prosjektet jeg prøver ut den (for meg) nye teknikken på, og resultatet ble langt bedre enn sist.

Emnet er et stykke surnet Rogn (Sorbus aucuparia) som jeg lenge har lurt på hva jeg skulle bruke til. Første dreide og pusset jeg utsiden på vanlig måte. Så snudde jeg det og dreide det tynt i korte etapper fra utsiden og inn. Alt gikk mye lettere, og det trengtes mye mindre pussing en før.

Jeg gleder meg virkelig til å fortsette å eksperimentere med denne teknikken fremover :)
I've finally broken an important code when it comes to turning thin, nice and clean!

For a long time I have wondered why woodturners on Youtube (and elsewhere) often turn short stages at a time from the rim towards the center, instead of turning the entire stretch in big strokes (like I used to do). But now I have understood it! The thing is that the weight and stability of the wood in the middle prevents the wood outside vibrating. This is very important to think of, especially when turning pieces with thin walls.

When I earlier have turned the entire stretch in several long strokes from the rim to the center, the entire wall got thinner and thinner and eventually started to vibrate badly...

This is the first project I am trying out the (for me) new technique, and the results were far better than before. 

The blank is a piece of spalted Rowan (Sorbus aucuparia), which I for a long time has wondered what to make in to. I first turned and sanded the outside as usual. Then I flipped it around and turned it thin in short stages from the rim to the center. Everything went much easier, and it needed a lot less sanding than similar projects I have made earlier. 

I'm really looking forward to continue experimenting with this technique on future projects :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar