onsdag 12. februar 2014

#091 Two hammer handles for a leather worker

- scroll down for english -

Jeg er nå ferdig med to hammerhåndtak i Rogn (Sorbus aucuparia) som jeg har dreid, pusset og oljet for en venn av meg som jobber med lær. Den ene hammeren er ferdig montert, mens den andre monterer han selv når han får skaftene.

Jeg har aldri dreid skaft av noe slag tidligere, så dette var et spennende prosjekt.

Slik gikk jeg frem for å dreie skaftene: Etter først å ha tatt mål av et utslitt håndtak (som jeg brukte som mal), dreide jeg et helt rundt skaft med ytre mål identisk til dette. Deretter flyttet jeg hele emnet 1,2 cm ut av sentrum, først den ene og så den andre veien. På denne måten fikk jeg et tilnærmet riktig ovalt skaft. Etter en smule pussing og et godt strøk med Danish Oil var begge skaftene ferdige.

Han har sett bilder av håndtakene og er fornøyd, og jeg håper de vil fungere godt i mange år fremover :)
I have just finished two hammer handles in Rowan (Sorbus aucuparia) which I have turned, sanded and oiled for a friend of mine who works with leather. One hammer is fully assembled, while the other one will be mounted when he gets the shafts.

I have never turned shafts of any kind before, so this was an exciting project.

I turned the handles like this: After taken the measures of an worn out handle (which I used as a template), I turned a perfectly round shaft with the outer dimensions identical to this. Then I moved the whole blank 1.2 cm (about 1/2") from the center, first one and then

the other way. In this way I got an approximately correct oval shaft. After a bit of sanding and a good coat of Danish Oil, both shafts was finished.

He is happy with the result and I hope they will work well for many years ahead :)


2 kommentarer: