fredag 21. februar 2014

#093 Breaking an important code, turning thin pieces

- scroll down for english -

Jeg har endelig knekt en viktig kode når det gjelder å dreie tynt, fint og rent!

Jeg har lenge lurt på hvorfor tredreiere på Youtube (og andre steder) ofte dreier korte områder av gangen og jobber seg innover mot sentrum, istedet for å dreie hele strekningen ytterst til innerst i lange drag (slik som jeg har brukt å gjøre). Men nå har jeg skjønt det! Saken er at tyngden og stabiliteten fra treverket i midten hindrer at treverket utenfor begynner å vibrere. Dette er svært viktig å tenke på når man skal dreie tynne vegger.

Når jeg før har dreid ytterst til innerst i lange drag, har hele veggen blitt tynnere og tynnere og til slutt begynt å vibrere fælt...

Dette er det første prosjektet jeg prøver ut den (for meg) nye teknikken på, og resultatet ble langt bedre enn sist.

Emnet er et stykke surnet Rogn (Sorbus aucuparia) som jeg lenge har lurt på hva jeg skulle bruke til. Første dreide og pusset jeg utsiden på vanlig måte. Så snudde jeg det og dreide det tynt i korte etapper fra utsiden og inn. Alt gikk mye lettere, og det trengtes mye mindre pussing en før.

Jeg gleder meg virkelig til å fortsette å eksperimentere med denne teknikken fremover :)
I've finally broken an important code when it comes to turning thin, nice and clean!

For a long time I have wondered why woodturners on Youtube (and elsewhere) often turn short stages at a time from the rim towards the center, instead of turning the entire stretch in big strokes (like I used to do). But now I have understood it! The thing is that the weight and stability of the wood in the middle prevents the wood outside vibrating. This is very important to think of, especially when turning pieces with thin walls.

When I earlier have turned the entire stretch in several long strokes from the rim to the center, the entire wall got thinner and thinner and eventually started to vibrate badly...

This is the first project I am trying out the (for me) new technique, and the results were far better than before. 

The blank is a piece of spalted Rowan (Sorbus aucuparia), which I for a long time has wondered what to make in to. I first turned and sanded the outside as usual. Then I flipped it around and turned it thin in short stages from the rim to the center. Everything went much easier, and it needed a lot less sanding than similar projects I have made earlier. 

I'm really looking forward to continue experimenting with this technique on future projects :)


onsdag 19. februar 2014

#092 For sale at The Local Handicraft Store

- scroll down for english -

dagens lokalavis / todays local newspaper
For noen dager siden ble jeg kontaktet av Norsk Flid Husfliden i Tromsø med spørsmål om de kunne få selge mine arbeider i butikken. En særdeles gledelig henvendelse. Etter litt avklaring og planlegging har de nå fått en pakke fra meg med diverse boller, fat og lysestaker i diverse størrelser som nå ligger til salgs i butikken.

Dette er særdeles trivelig og spennende. Jeg har nå et permanent utsalgsstad for mine arbeider midt i byen. Og det å bli kontaktet av Husfliden på denne måten ser jeg på som en stor anerkjennelse av mitt håndverk :)

Some days ago I was contacted by the Norwegian Handicraft Store in Tromsø asking if they could sell my work in the store. A particularly gratifying request. After some clarification and planning, they have now got a package from me with assorted bowls, platters and candle holders in various sizes which now are for sale in the store.

This is really great and exciting. I now have a permanent place where people can buy my work right in the city center. And to be contacted by the Handicraft Store like this I consider as a great recognition of my work :)
onsdag 12. februar 2014

#091 Two hammer handles for a leather worker

- scroll down for english -

Jeg er nå ferdig med to hammerhåndtak i Rogn (Sorbus aucuparia) som jeg har dreid, pusset og oljet for en venn av meg som jobber med lær. Den ene hammeren er ferdig montert, mens den andre monterer han selv når han får skaftene.

Jeg har aldri dreid skaft av noe slag tidligere, så dette var et spennende prosjekt.

Slik gikk jeg frem for å dreie skaftene: Etter først å ha tatt mål av et utslitt håndtak (som jeg brukte som mal), dreide jeg et helt rundt skaft med ytre mål identisk til dette. Deretter flyttet jeg hele emnet 1,2 cm ut av sentrum, først den ene og så den andre veien. På denne måten fikk jeg et tilnærmet riktig ovalt skaft. Etter en smule pussing og et godt strøk med Danish Oil var begge skaftene ferdige.

Han har sett bilder av håndtakene og er fornøyd, og jeg håper de vil fungere godt i mange år fremover :)
I have just finished two hammer handles in Rowan (Sorbus aucuparia) which I have turned, sanded and oiled for a friend of mine who works with leather. One hammer is fully assembled, while the other one will be mounted when he gets the shafts.

I have never turned shafts of any kind before, so this was an exciting project.

I turned the handles like this: After taken the measures of an worn out handle (which I used as a template), I turned a perfectly round shaft with the outer dimensions identical to this. Then I moved the whole blank 1.2 cm (about 1/2") from the center, first one and then

the other way. In this way I got an approximately correct oval shaft. After a bit of sanding and a good coat of Danish Oil, both shafts was finished.

He is happy with the result and I hope they will work well for many years ahead :)


søndag 2. februar 2014

#090 My first turned pen

- scroll down for english -

Igår dreide jeg min første penn. Og det var rett og slett kjempeartig!

For et par dager siden, fikk jeg et fint lite startsett for pennedreiing i posten. Mens jeg har ventet på dette, har jeg selvfølgelig sett på en hel del pennedreiervideoer på YouTube. For de som er interessert i pennedreiing, men som ikke har peiling, anbefaler jeg denne videoen fra Chad Schimmel. Den hjalp meg å få orden på de fleste tankene om hvordan man dreier en penn.

Jeg velger å ikke gå detaljert inne på HVORDAN men dreier en penn her, siden det fins veldig mange gode kilder til denne kunnskapen på nettet og andre steder...

Til min første penn valgte jeg noen biter i Teak (Tactona grandis) fra et gammelt TV-bord som emner. Disse var en smule store, men det er bedre med litt for mye enn litt for lite treverk :) Jeg fikk dem borret ut og limt inn messingrørene (fra pennesettet) i hullene. Deretter avrettet jeg emnene før jeg festet dem på mandrellen, som den heter, på dreiebenken og startet dreiingen. (En del nye begreper for meg her...)

Jeg har ikke spesielle, små dreiejern som ofte brukes til pennedreiing, men jeg klarte meg fint med en vanlig skrubb for grovarbeidet og en nyslipt meisel til findreiingen.

Etter dreiingen pusset jeg teaken til 1200K og brukte carnouba-voks til overflatebehandling. Hadde egentlig tenkt å legge noen strøk med skjellakk under, men jeg maktet rett og slett ikke å få av lokket på flaska :-P

Så nå har pennedreieeventyret startet. Jeg skal selfølgelig ikke BARE dreie penner, men det er flotte små prosjekter som kan bli fine gaver eller salgsartikler. Jeg har også en hel del ulike små trestykker liggende i verkstedet som vil bli brukt til dette. Og så finnes det utrolig menge forskjellige pennesett ute i verden. Vi får se hva som skjer etterhvert :)

Yesterday I turned my first pen. And it was just great fun!

A few days ago, I got a nice little starter kit for pen turning in the mail. While I have been waiting for this, I have of course seen a lot of pen turning videos on YouTube. For those interested in pen turning, but in need for more information on the topic, I recommend this video from Chad Schimmel. It helped me to make sense of the basics around pen turning.

I choose not to go in detail on HOW to turn a pen here, since there are many good sources of this knowledge on the Web and elsewhere...

To my first pen I chose some pieces of Teak (Tactona grandis) from an old TV stand as blanks. These were a bit big, but it's better with a little too much rather than too little wood :) I got them drilled out and glued the brass tubes (from the pen set) inside them. Then I leveled the ends of the pices before I put them on the mandrel, as it is called, on the lathe and started the turning. (Some new words for me here ...)

I do not have any special, small turning tools which is often used in pen turning, but I managed fine with a regular roughing gouge and a rasor sharp skew chisel.

After the turning I sanded the Teak to 1200K and used carnouba-wax as finish. I had actually planned to put some coats of shellac underneath, but I could simply not get the cap of the bottle...

So now the pen turning adventure has just started. I will of course not JUST turn pens, but this is great small projects that can be nice gifts or articles. I also have a lot of different small pieces of wood lying in the workshop which will be used for this. And then there's incredible amounts of different pen sets in the world. We'll see what happens :)