tirsdag 7. januar 2014

#086 My first natural edge bowl

- scroll down for english -

Idag har jeg dreid min første bolle med naturlig kant. En fin liten utfordring. Emnet er fra en Selje-type (usikker på hvilken) jeg sagde ned sist vinter. Fra den har jeg mange halvstokk-emner som nå begynner å bli tørre nok til bruk.

Jeg har tatt mange bilder av prosessen som forteller det meste, men jeg har et par ting å nevne: Brukte helt nyslipte jern under dreiingen. Det er selvfølgelig viktig å bruke skarpe jern når man dreier, men med prosjekter som dette er det spesielt viktig. Her jobber du med både "luft" og treverk, og det er en fordel å pusse så lite som mulig. Blir det for mye bruk av sandpapir kan bollen fort endre form.

Ellers var det også en utfordring å få den så tynn og fin som mulig. Når "vingene" blir tynne, har de lett for å begynne å vibrere under dreiingen - løsningen var å dreie så forsiktig som mulig (med barberbladskarpt jern).

Til slutt trengtes litt pussing, men jeg gikk forsiktig frem og klarte heldigvis å bevare bollens form.

For flere detaljer; husk å finn og følg Hoscra Woodturner på Facebook, Google+, Instagram og YouTube :)Today I have turned my first natural edge bowl. A nice little challenge. The blank is from a  Willow-type (not sure which) I sawed down last winter. From that I have many blanks that finally starts to be dry enough for use. 

I have taken many pictures of the process that tells the most of the story, but I have a few things I would like to mention: I used freshly sharpened gouges. Of course It is important to use sharp tools when turning, but with projects like this it is especially important. Here you work with both "air" and tree, and it is advantageous to sand as little as possible. If there is too much use of sandpaper in the end, the bowl can change shape quickly. 

Otherwise it was challenging to get it as thin and fine as possible. When the "wings" gets thin, they tend to vibrate during turning - the solution was to work as gently as possible (with a razor sharp gouge). 

Finally, it needed some sanding, but I worked gently and luckily I managed to preserve the bowls shape. 

For more details, be sure to find and follow Hoscra Woodturner on Facebook, Google+, Instagram and YouTube :)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar