fredag 27. juni 2014

#106 - New times (?)

- scroll down for english -
   
Nye tider (?)

Det er nå hele tre uker siden sist jeg skrev her, og jeg har nesten litt dårlig samvittighet. Jeg har hatt mye å gjøre, både som tredreier og i privatlivet ellers. Og det går mot sommerferie, sammen med min kone - en uformell bryllupsreise i Norge og Danmark. Dessuten har jeg solgt en hel del av mine arbeider nå i juni. Både gjennom nettbutikken og privat.

Samtidig tenker jeg en del på denne bloggens fremtid (!) Det har tatt en hel del tid og energi å skrive blogg som jeg har gjort. Og dette er tid og energi jeg heller kunne tenke meg å bruke i verkstedet, eller inne til planlegging av nye prosjekter. Jeg tenker jeg iallefall kommer til å skrive sjeldnere enn tidligere, men forhåpentligvis bedre og mere interessant. Ellers vil jeg holde en hyppigere kommunikasjon igang på Facebook, Instagram og Google+. Jeg vil sette stor pris på å få tilbakemeldinger på dette.

I juni har jeg blant annet dreid en stor bolle i Alm (Ulmus glabra) (nesten 30 cm i diamter) som er sendt til en kunde i Oslo. Dessuten har jeg dreid flere penner og andre små prosjekter. Siden jeg har solgt en del arbeider, har jeg også hatt penger til å kjøpe en god del pennesett. Og flere emner i spennende treslag er bestilt fra USA. Gleder meg til å få pakke! :)

Måneden har så langt vært en god måned, men ganske variert med tanke på været. Juni er ofte slik i Tromsø. Vi har hatt vår, sommer og vinter om hverandre. Vi håper en god on lang sommer ligger foran oss, med mange turer i naturen og ellers mye god tredreiing :)

Husk å følge meg på Facebook, Instagram og Google+
There has now been three weeks since I last wrote, and I almost feel a little guilty. I have had a lot to do, both as a woodturner and in the private. And a summer vacation is approachingwith my wife - a honeymoon in Norway and Denmark. Besides, I sold a lot of my work in June. Both through the webshop and private contacts. 


At the same time I'm thinking of this blog's future (!) It has taken a lot of time and energy to write it. And this is the time and energy I also would like to use in the workshop, or inside, planning new projects. I think I'm at least going to write less frequently than in the past, but hopefully better and more interesting. Besides I will keep a more frequent communication going on Facebook, Instagram and Google+. I would greatly appreciate feedback on this topic.

In June, I have among other projects turned a large bowl in Elm (Ulmus glabra) (almost 12" in diameter) which is sent to a customer in Oslo. Besides, I have turned several pens and other small pieces. Since I have sold some work, I have also had the money to buy a good deal of pen sets. And several exciting blanks in different hardwoods are ordered from the United States. I'm really looking forward to receive the package! :)


The month so far has been a good month, but quite varied in terms of the weather. This is often the case with June in Tromsø, Norway. We have had both summer, spring and winter interchangeably. We hope a good and long summer lays ahead of us, with many nature walks and much good woodturning :)

Remember to follow me on FacebookInstagram and Google+
lørdag 7. juni 2014

#105 Square bowl in spalted Birch

- scroll down for english -

Firkantbolle i surnet Bjørk

Etter vel gjennomført bryllup har hverdagen nå vendt tilbake, og mitt første prosjekt som gift mann er en firkantet bolle i surnet Bjørk (Betula pubescens). Emnet er fra en gammel Bjørk som ble hugd for to år siden.

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å lage lokk til denne, men jeg ble så fornøyd med resultatet underveis at jeg sløyfet hele lokket. Jeg vil at den skal være åpen og synlig.

Bollen har fått tre føtter, eller knotter å stå på. Siden undersiden er så stor og flat, kan den ellers lett finne på å begynne å vippe ved endringer i luftfuktigheten. Føttene løfter også bollen et par-tre millimeter over bordflaten, noe jeg synes er svært stilig.

Bollen er satt inn med Danish Oil. Dette er ikke en matsikker olje, men på grunn av surningen velger jeg denne. Både fordi jeg aldri kan selge et produkt i surnet trevirke og kalle det 100% matsikkert, og fordi oljen styrker strukturen i treverket (som har myknet litt på grunn av surningen).

Bollen er nå helt ferdig og ligger ute for salg i nettbutikken :-)

I det siste har det vært helt fantastisk vær i Tromsø. Masse sol, lite vind og opp mot 25 grader celsius. Kanskje litt for varmt til å jobbe i garasjen av og til, men jeg skal ikke klage. Vanlig arbeidstemperatur i vinter har gjerne ligget på 0-10 grader. Nå ser det ut til å bli kjøligere fremover, og dermed lettere å jobbe i garasjen :-) 

After the wedding the everyday has now returned, and my first project as a married man is a square bowl in spalted Birch (Betula pubescens). The blank is from an old Birch that was hewed two years ago. 

Initially I was planing to make a lid for it, but I was so pleased with the results along the way that I dropped the whole lid plan. I want it to be a open and visible bowl. 

The bowl has got three feet or knobs underneath. Since the base is so large and flat, it can otherwise easily start rocking/tilting due to changes in air humidity. The feet also lifts the bowl two or three millimeters (about 1/10") above the table surface, which I think is very nice. 

The bowl is finished with Danish Oil. This is not a food safe oil, but because of the spalting I have choosen this. Both because I can never sell a product in spalted wood and call it 100% food safe, and because this oil strengthens the structure of the wood (which has softened a bit due to the spalting). 

The bowl is now completely finished and for sale in the webshop :-)

Lately it has been absolutely amazing weather in Tromsæ. Lots of sun, little wind and up to 25 degrees Celsius (77 degrees Fahrenheit). Maybe a little too hot to work in the garage some days, but I should not complain. The normal working temperature during the winter is often about 0-10 degrees Celsious (32-50 degrees Fahrenehit). But now it seems to cool off a bit, which makes it easier to work in the garage  :-)

torsdag 29. mai 2014

#104 In betweens - Wedding, square bowl and summertime!

- scroll down for english -


Photo: Per Frank Hansen
Hei alle sammen! Nå er det en stund siden jeg skrev her sist. Og det har sin naturlige forklaring. Jeg har endelig giftet meg med kvinnen jeg elsker! Og naturlig nok har ikke tredreiing og bloggskriving hatt første prioritet de siste ukene. Men jeg kommer snart tilbake :)

Sommeren har endelig kommet til nordnorge, og idag var min kone og jeg på en flott gåtur i Lyfjorden her på Kvaløya i Tromsø. Fantastisk tur i godt vær, med matpakke og bålkaffe.

På verkstedet har jeg dreid en liten firkantet bolle. Passelig lite prosjekt for nygifte tredreiere. (Ligger til salgs på nettbutikken!) Jeg planlegger å gjøre større firkantede prosjekter etterhvert, så det er bare å følge med :)


Hello everyone! It's a while since I wrote on my blog. And it has its natural explanation. I've finally married the woman I love! And naturally enough, woodturning and blog writing has not had first priority the recent weeks. But I'll be back soon :)

Summer has finally come to northern Norway, and today my wife and I went on a great walk in Lyfjord here on Kvaløya in Tromsø. Awesome trip in good weather, and lunch pack and coffee around the campfire.

At the workshop, I have turned a small square bowl. (Fore sale in my webshop!) A perfect small project for a newlywed woodturner. I'm planing some bigger square projects soon, so stay tuned :)
søndag 11. mai 2014

#103 A set of food safe bowls in Birch - part 2

- scroll down for english -

Siden sist har jeg gjort bollesettet i Bjørk (Betula pubescens) helt ferdig. Etter at de var tørket fra vannet de ble dyppet i sist (for å få den siste busta til å reise seg), polerte jeg dem forsiktig med fint stålull (0000). Dette fjerner busta uten å rive opp ny og  gjør bollene i stand til senere å rengjøres i vann uten at kvaliteten på overflaten endres nevneverdig.

Deretter smurte jeg dem grundig inn med min egen blanding av valnøttolje, bivoks og noen dråper appelsinolje. (Samme finish som jeg brukte på #099 Salad bowl in Maple - 100% food safe). Jeg lot det ligge på i tykt lag en times tid, før jeg tørket av det som ikke hadde trukket inn med et papirhåndkle. Etter at bollene så fikk stå i et par dager er de nå klare til bruk.

Dette bollesettet (og en rekke andre arbeider) kan kjøpes på nettbutikken min: hoscrawoodturner.bigcartel.com


Since last time I have completely finished the bowl set in Birch (Betula pubescens). After they were totaly dried from the water they were soaked in last time (to rais the grain), I polished them gently with fine steel wool (0000). This removes the raised grain and makes the bowls able to be washed in water without the wet elementt compromising the quality of the finish significantly.
 
Then I coated them with my own mix of walnut oil, beeswax and a few drops of orange oil. (Same finish as I used in #099 Salad bowl in Maple - 100% food safe). After en hour or so I wiped off the access oil/wax mix with a paper towel. After curing for a couple of days the bowl are now ready for use. 


This bowl set (and numerous other works) can be purchased online at my webshop: hoscrawoodturner.bigcartel.com#102 A set of food safe bowls in Birch - part 1
#049 From battered wood to turning blanks

torsdag 8. mai 2014

#102 A set of food safe bowls in Birch - part 1

- scroll down for english -


Idag har jeg dreid to boller i Bjørk (Betula pubescens). Nærmere bestemt fra bjørka jeg reddet i mai 2013 (#049 From battered wood to turning blanks). Emnene har ligget til tørk i stua (!) og er nå klare til bruk, allerede ET år etter hogst.

De har samme form, men ulik størrelse, og når de er helt ferdige, vil jeg selge dem sammen på nettbutikken.

Bollene er ferdig dreid og pusset, og har fått en tur i vann fra springen. Nå står de til tørk før neste steg i prosessen. Følg med, følg med :)


Today I have turned two bowls in Birch (Betula pubescens). Specifically, the Birch I rescued in May 2013 (#049 From battered wood to turning blanks). The blanks have been drying in the living room (!) and is now ready to use, already ONE year after felling. 

They have the same shape but different size, and when they are completely finished, I will sell them as a set at the webshop. 

The bowls are finished turned and sanded, and have got a splash of tap water. Now they stand drying before the next step in the process. Stay tuned :)#0102 A set of food safe bowls in Birch part 2
#049 From battered wood to turnings blanks


søndag 4. mai 2014

#101 12" Shallow bowl in Beech - to thin?

- scroll down for english -


I det siste har jeg jobbet en del med små dimensjoner, og nå er det er deilig å øke størrelsen på prosjektene en smule. Denne gangen har jeg dreid en bolle i Bøk med diameter på hele 30 cm. Har aldri før dreid noen så stort. Artig!

Samtidig fortsetter utfordringen med å dreie så tynt som mulig. Men det som har skjedd denne gangen, er at jeg kanskje har gått litt for langt. Jeg holdte rett å slett på å dreie meg gjennom veggen... Fikk "reddet" meg inn, men store deler av bollen har en veggtykkelse på rundt 2-3 mm (!).

Bollen er selfølgelig utrolig lett, men jeg vet ikke hvor holdbar den er. Det skal kanskje lite til før den går istykker. På grunn av dette, legger jeg den ikke ut for salg. Vi skal heller bruke den hjemme og se hvordan den tåler daglig bruk. Som et slags forskningsprosjekt.

Bollen er satt inn med en blanding av valnøttolje og bivoks og er dermed 100% matsikker og giftfri.

Min forlovede Wenche Brattfjell tok en del bilder av meg mens jeg jobbet med prosjektet i garasjen. Jeg har lagt med noen av dem her, også et bilde der jeg måler veggtykkelsen og finner ut at den kanskje er en smule tynn...

Besøk gjerne min nettbutikk: hoscrawoodturner.bigcartel.com

Og husk ellers å følge meg på Facebook, Instagram, Youtube og Google+Resently I have mostly worked with small dimensions, and now it feels good to increase the size of the projects a bit. This time I've turned a shallow bowl in Beech with a diameter of 30 cm (12"). I have never turned anything this big before. Fun! 

Meanwhile, the challenge of turning as thin as possible continues. But what happened this time is that I mabye have gone a bit too far. I almost turned hrough the wall... I saved the bowl, but large parts of the bowl has a wall thickness of about 2-3 mm (1/10-1/12"). 

The bowl is incredibly lightwight, but I do not know how durable it is. It may go to pieces very easily. Because of this, I do'nt put it out for sale. Instead we'll use it at home and see how it can withstand everyday use. As a kind of research project. 

The bowl is coated with a mixture of walnut oil and beeswax and is therefore 100 % foodsafe. 

My fiance Wenche Brattfjell took some pictures of me while I worked on the project in the garage. I added some of them here, also a picture where I measure the wall thickness and find it's perhaps a bit thin... 

Please visit my online store: hoscrawoodturner.bigcartel.com

And remember to follow me on Facebook, Instagram, Youtube and Google+
fredag 25. april 2014

#100 Pen nib holders

- scroll down for english -

På oppfordring fra tegneserieskaper, illustratør og forfatter Jens K Styve, jobber jeg for tiden på et prosjekt med pennseplittholdere. Et kjempespennende prosjekt som dessuten gir meg verdifull trening med meiselen. Her er det også dreiing både mellom og gjennom senter :) 

Jeg har jobbet litt for å finne den beste fremgangsmåten pluss at jeg prøver ut ulike treslag for å finne ut hva som passer best.

Jeg lar bildene forklare prosessen.

Etterhvert som jeg blir ferdig med dem, blir de lagt ut for salg i nettbutikken på Bigcartel.com


On request from cartoonist, illustrator and author Jens K Styve, I am currently working on a project with pen nib holders. A very exciting project which also gives me valuable training with the skew chisel. There is also turning both between centers and through the center :)

I have worked a bit to find the best production procedure plus experimenting with different types of wood to see which is the most suitable for the task. 

I'll let the pictures tell the rest. 

As they are finished, they will be out for sale at my webshop at Bigcartel.com.
 lørdag 12. april 2014

#099 Salad bowl in Maple - 100% food safe

- scroll down for english -


Etter å ha fått på plass ny motor på dreiebenken, har jeg endlig begynt å jobbe med noen store emner jeg har hatt liggende. Først ut er et emne i Lønn. Av det har jeg dreid en salatbolle, eller matbolle/fruktbolle. Den er iallefall hundre prosent matsikker og er ment til servering av mat. Den er behandlet på en måte som gjør at den også tåler vann og fuktige ting. Den kan også vaskes i vann (eventeuelt med LITT såpe). Så lenge den ikke blir satt i vaskemaskinen, skulle det gå helt greit. Den bør heller ikke brukes til å oppbevare væske/fuktig mat over tid; da kan flekker oppstå.

Det føles godt å fylle verkstedet med spon igjen, etter en (tilsynelatende lang) periode der jeg bare har jobbet med "små" prosjekter. Jeg har enda flere større emner liggende, så det blir mer av dette etterhvert.

Etter at bollen var ferdig dreid og pusset til 600K, dynket jeg den i vann og lot den stå til tørk over natten. Dette er en god måte å reise busta i treverket på.  Neste dag satte jeg den på dreiebenken igjen og polerte vekk de stående fibrene med fint stålull (0000). Etter å ha gjort dette får man en bolle som i liten grad endrer overflatekarakteristikk når den blir utsatt for vann.


På forrhånd hadde jeg laget min egen blanding av valnøttolje, bivoks og noen dråper appelsinolje. All tre 100% giftfrie ingredienser. Dette var blandet sammen i kokende vannbad og så kjølt ned til romtemperatur. Ved riktig blandingsforhold mellom valnøttoljen og bivoksen, får man en blanding som kan sammenlignes med romtemperert smør. Når du smører dette på med fingrene dine, smelter det litt og valnøttoljen og bivoksen trekker inn i treverket. Appelsinoljen er kun ment for å gi litt god lukt til produktet. Denne gangen brukte jeg litt for lite, så det lukter egentlig ikke appelsin i det hele tatt... men, men.

Bollen er nå helt tørr og klar til bruk. Og er du interessert i den, kan den kjøpes fra min nettbutikk: hoscrawoodturner.bigcartel.com


After receiving a new motor for my lathe I have finally started working with some big blanks again. First one is a blank in Maple. From this blank I have turned a salad bowl, or food bowl/fruit bowl. At least it is 100% food safe and intended for serving food. It is treated in a way that allows it to withstand water and wet/moist foods. It can also be cleaned in water (even with some soap). As long as it is not put in the washing machine it should be OK. It should not be used to store liquid/moist food over time, then stains can occur. 

It feels good to fill the workshop with shavings again after a (seemingly long) period where I've only dealt with "small" projects. I still have several major blanks lying around, so it will be more of these projects ahead. 

After the bowl was turned and sanded to 600K , I soaked it in water and left it to dry overnight. This is a good way to rais the grain of the wood. The next day I put it back on the lathe and polished off the upright fibers with fine steel wool (0000). After doing this, you get a bowl which hardly changes surface characteristics when exposed to water. 

In advance I had made ​​my own mixture of walnut oil, beeswax and a few drops of orange oil. All three 100% non toxic ingredients. The ingredients were mixed together in a bath of boiling water and then cooled to room temperature. By a proper mixing ratio of walnut oil and beeswax, you'll get a consistency which can be compared with softened butter. When you rub this on with your fingers, it melts slightly and the walnut oil and the beeswax penetrates inn too the wood. The Orange oil is intended to provide some good smell. But his time I used a little too little, so it does'nt smell orange at all...

The bowl is now completely cured and ready to use. And if you're interested you may purchase it from my online store: hoscrawoodturner.bigcartel.com