søndag 8. desember 2013

#083 Challenging myself - turning thin

- scroll down for english -

De siste dagene har jeg jobbet med å dreie et fat hvor hovedmålet var å få det så tynt som mulig. Dette for å utfordre meg selv i noe som er vanskelig, for så å bli en bedre tredreier.

Emnet var et stort stykke Alm (Ulmus glabra), et treslag jeg ikke har jobbet med tidligere - noe som ga en ekstra spenning til prosjektet.

Det hele startet veldig bra, og jeg fikk en flott underside på fatet, og det var først når jeg snudde det for uthuling at de store utfordringene startet.

Etterhvert som fatet ble tynnere og tynnere, begynte det å vibrere mer og mer under dreiingen. Dette gjorde det umulig å få en jevn og fin overflate med bollejernet. I tillegg var jeg en smule aggressiv og skar meg nesten gjennom treverket et stykke inn på fatet. (Det ble så tynt at jeg skjønte det ville gi etter med bare litt pussing.) Jeg var dermed nødt til å redusere diameteren en del... Eller justere, som jeg har lært å kalle det ;)

Til slutt hadde jeg et fint fat med ganske ujevn bunn, grunnet vibrasjonene under dreiingen. Dette fikk jeg glattet ut ved å "skjæreskarape" forsiktig med et skrapjern holdt på skrå.

Til slutt trengtes bare litt pussing, før jeg signerte fatet og oljet det med Odie's Oil. Jeg er svært fornøyd med resultatet, og vil absolutt fortsette med å utfordre meg selv ved dreiebenken. Jeg vil feile en del underveis, men ende opp som en dyktigere tredreier :)


The last few days I have been working on turning a platter with the main goal to get it as thin as possible. This to challenge myself in something difficult, so to be a better woodturner.

The blank was a large piece of Alm (Ulmus glabra), a wood I have not worked with before - which givs an extra excitement to the project. 

It all started very well and I got a great underside of the platter, and it was when I turned it around to hollow the innside the major challenges started. 

As the piece became thinner and thinner, it began to vibrate more and more. This made it impossible to get a smooth finish using the bowl gouge. In addition, I was a bit aggressive and nearly cut through the wood. (It was so thin I figured it would give away
with just a little sanding.) I was therefore forced to reduce the diameter a bit... Or adjust, as I have learned to call it ;) 

Finally, I had a nice platter with a quite uneven bottom, due to the vibrations during the turning. I smoothed this out by carefully shear scraping (with a scraper held on an angle). 

Finally, it needed just a little sanding before I signed the it and oiled it with Odie's Oil. I am very pleased with the result, and will certainly continue to challenge myself at the lathe. I will of course make some mistakes along the way, but end up being a skilled woodturner :)2 kommentarer: