torsdag 12. desember 2013

#084 In betweens - Shaping, blanks and a ring

- scroll down for english -

Idag har jeg formet et bollejern jeg nylig fikk tilsendt til riktig form med min Tromek T-7 slipemaskin. En hyggelig opplevelse.

Nesten alle dreiejern er kun grovt slipt og formet når du kjøper dem. Så er det opp til tredreieren selv å gi jernet ønsket fasong og skarphet.

Siden jeg lenge kun har jobbet med en liten dreiebenk og nå bruker en betraktelig større en, har jeg behov for å oppjustere størrelsen på en del av dreiejernene mine. Dette er et bollejern på 13mm. (De jeg har fra før er på 10mm.)

Jeg har gitt jernet en ganske "aggresiv" form med 40 graders vinkel på eggen. Dette er et jern jeg hovedsakelig skal bruke på utsiden av boller, både til å dreie kantete emner runde og å gi den utvendige formen til bollen.

Med samme forsendelse som bollejernet fikk jeg også fire store emner i Lønn, Alm, Chestnut og Bøk. Gleder meg til å gå løs på dem med det nyslipte jernet.

Idag fikk jeg også en spennende sak fra USA. En "Turner Select No-Lock Spindle Washer" til dreiebenken. Enkelt forklart er det en plastring som passer perfekt til dreiebenken og gjør det enklere å få løs chucken eller planskiver som er skrudd fast. Særlig planskiver kan være vanskelig å skru løs. Jeg har prøvd den litt idag og er svært fornøyd :)

Fortsatt god førjulstid til alle sammen, og husk å finn og følg meg på Facebook, Google+ og Instagram (!) :) 


Today I have shaped and honed a bowlgouge (which I newly purchased) with my Tromek T-7 sharpener. A pleasant experience.

Almost all turning tools are just roughly shaped and sharpened when you buy them. Then it is up to the wood turner to give the tool the desired shape and sharpness.


Since I for a long time have just worked with a small lathe and now use a considerably bigger one, I need to scale up the size on some of my turning tools. This bowl gouge is 13mm. (The ones I already have are 10mm.)


I have given the gouge a rather "aggressive" profile with a 40 degree angle on the cutting edge. This is a gouge I will mostly use on the outside of the bowls, both turning uneven blanks perfectly round and providing the external shape of the bowl.


With the same shipment as the bowl gouge I also got four major blanks made of Maple, Alm, Chestnut and Beech. I can't wait to start the turning with my new bowl gouge.


Today I also got an interesting shipment from the United Satetes. A "Turner Select No-Lock Spindle Washer" for my lathe. Simply stated, it's a plastic ring that fits perfectly to the lathe and make's it easier to unscrew the chuck or faceplates. Especially faceplates can be difficult to unscrew. I've tested it a bit today and I'm very happy :)

I wish everyone a continous plesant pre-Christmas time, and pleace find and follow me on Facebook, Google+ and Instagram (!)søndag 8. desember 2013

#083 Challenging myself - turning thin

- scroll down for english -

De siste dagene har jeg jobbet med å dreie et fat hvor hovedmålet var å få det så tynt som mulig. Dette for å utfordre meg selv i noe som er vanskelig, for så å bli en bedre tredreier.

Emnet var et stort stykke Alm (Ulmus glabra), et treslag jeg ikke har jobbet med tidligere - noe som ga en ekstra spenning til prosjektet.

Det hele startet veldig bra, og jeg fikk en flott underside på fatet, og det var først når jeg snudde det for uthuling at de store utfordringene startet.

Etterhvert som fatet ble tynnere og tynnere, begynte det å vibrere mer og mer under dreiingen. Dette gjorde det umulig å få en jevn og fin overflate med bollejernet. I tillegg var jeg en smule aggressiv og skar meg nesten gjennom treverket et stykke inn på fatet. (Det ble så tynt at jeg skjønte det ville gi etter med bare litt pussing.) Jeg var dermed nødt til å redusere diameteren en del... Eller justere, som jeg har lært å kalle det ;)

Til slutt hadde jeg et fint fat med ganske ujevn bunn, grunnet vibrasjonene under dreiingen. Dette fikk jeg glattet ut ved å "skjæreskarape" forsiktig med et skrapjern holdt på skrå.

Til slutt trengtes bare litt pussing, før jeg signerte fatet og oljet det med Odie's Oil. Jeg er svært fornøyd med resultatet, og vil absolutt fortsette med å utfordre meg selv ved dreiebenken. Jeg vil feile en del underveis, men ende opp som en dyktigere tredreier :)


The last few days I have been working on turning a platter with the main goal to get it as thin as possible. This to challenge myself in something difficult, so to be a better woodturner.

The blank was a large piece of Alm (Ulmus glabra), a wood I have not worked with before - which givs an extra excitement to the project. 

It all started very well and I got a great underside of the platter, and it was when I turned it around to hollow the innside the major challenges started. 

As the piece became thinner and thinner, it began to vibrate more and more. This made it impossible to get a smooth finish using the bowl gouge. In addition, I was a bit aggressive and nearly cut through the wood. (It was so thin I figured it would give away
with just a little sanding.) I was therefore forced to reduce the diameter a bit... Or adjust, as I have learned to call it ;) 

Finally, I had a nice platter with a quite uneven bottom, due to the vibrations during the turning. I smoothed this out by carefully shear scraping (with a scraper held on an angle). 

Finally, it needed just a little sanding before I signed the it and oiled it with Odie's Oil. I am very pleased with the result, and will certainly continue to challenge myself at the lathe. I will of course make some mistakes along the way, but end up being a skilled woodturner :)mandag 2. desember 2013

#082 In betweens - Pop-Up Christmas market and more winter

- scroll down for english -

Jeg har nå gjennomført det andre av to planlagte julemarkeder denne julesesongen. Og jeg er svært fornøyd. Jeg solgte ikke like mye som sist helg, men kom i kontakt med langt flere mennesker. Både det vanlige publikum og også andre kunstnere, håndverkere og designere som deltok på Pop-Up Tromsø's Julemarked.

(Jeg legger her ved bilder av noen av arbeidene jeg fikk solgt.)

For øyeblikket har jeg ikke planlagt flere markeder, men det kommer helt sikkert nye arrangementer til våren og sommeren. Nå har jeg ro til å jobbe med diverse dreieprosjekter fremover, så det er bare å følge med.

Til slutt vil jeg nevne at vinteren nå for alvår har gjort sitt inntog i byen. Det blir en del snømåking både tidlig og sent, men ellers er det bare fint. Vi er i allefall garantert en hvit jul :)
I have now completed the second of two planned Christmas markets this season. And I'm very happy. I did not sell as much as last weekend, but came in contact with many more people. Both the general public and other artists, craftsmen and designers who attended the Pop-Up Tromsø's Christmas market.

(Here I give you pictures of some of the works I got sold.)

At the moment I have no plans for other markets, but it will certainly be new arrangements in the spring and summer. Now I have peace and quiet to work on several turning projects, so just stay tuned.

Finally, I will mention that the winter now really has arrived in town. There can be quite alot of snow shoveling both early and late, but otherwise it's just fine. We are at least guaranteed a white Christmas :)