tirsdag 15. oktober 2013

#076 In betweens - Wintertime is back + new lathe update

- scroll down for english -

Da jeg sto opp idag og så ut vinduet, kunne jeg tydelig merke at vinteren hadde gjort sin entré. Den har lenge vært ventet, men kommer som vanlig en smule brått på. Mange biler har iløpet av dagen havnet utenfor veien, eller støtt på hverandre i trafikken, men såvidt jeg vet, har det ikke medført alvorlige personskader.

Området rundt garasjen er utbedret slik at jeg skal unngå så mye vann på gulvet, som jeg opplevde en del av sist vinter. Det vil si: Jeg håper det. Vi får vente og se :)

Den observante leser har kanskje lagt merke til at jeg har flyttet dreiebenken ut på gulvet. Jeg ble aldri helt fornøyd med mitt oppsett, skrudd fast på benken som igjen var fylt med tørrbetong. Dermed prøvde jeg ut det medfølgende gulv-stativet. Jeg ble med en gang svært fornøyd. Mye bedre både når det gjelder vibrasjoner og støy. Jeg måtte sette den på to 2-toms-4-planker for å få riktig arbeidshøyde, og slik kommer den til å stå. Jeg får betraktelig mindre gulvplass, men mye bedre benkplass å arbeide på.

Jeg har også oppgradert verktøy-anlegget, men det og mere til, angående den nye dreiebenken, kommer jeg tilbake til senere.

God vinter så lenge, alle sammen :)


When I got up today and looked out the window I could clearly notice that the winter had made its entrance. It has long been expected, but at usual its arrival is a surprise. Today many cars have ended up off the road, or encountered each other in the traffic, but as far as I know, it has not resulted in any serious injuries. 

The area around the garage has been improved so that I should avoid as much water on the floor, which I experienced a few times last winter. That is to say: I hope so. We'll have to wait and see :) 

The observant reader may have noticed that I have moved the lathe to the floor. I was never quite happy with my setup, screwed on the bench which was filled with dry concrete. So I tried out the included floor stand. I was immediately very pleased. Much better in terms of vibrations and noise. I had to put it on two two by fours to get the correct height, and so will it be. I get considerably less floor space, but much better bench space to work on. 

I also upgraded the tool rest, but I will come back to that and more about the new lathe later. 

I wish you all a splendid winter time :)

Hoscra Wooodturner on Facebook :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar