onsdag 9. oktober 2013

#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1


- scroll down for english -

Jeg er nå endelig igang med et prosjekt der jeg bruker Plommetreet (Prunus domestica) jeg fikk fra Tor Arne Jørgensen i januar. Det blir en bolle, eller egentlig en mer lukket form som smalner av mot toppen. Vet ikke helt hva dette heter på norsk, men på engelsk kalles det "vessel".

Plommetreet er sagd opp i tolv like deler, pusset til og limt sammen til en ring. Denne er så limt på toppen av et stort stykke Bjørk (Betula pubescens). Jeg skrudde det hele fast til en planskive, som igjen ble skrudd på dreiebenken. Da kunne jeg begynne å forme utsiden av bollen. (Kaller den bare det, om ingen kommer med et bedre forslag.)

Diameteren på plommeringen og størrelsen på bjørkeemnet fikk meg til å smalne den av mot toppen. Jeg gjorde diverse skisser, og kom til slutt frem til den valgt formen.

Nå er jeg nesten ferdig med dreiingen - har bare siste del av uthulingen igjen.

Neste gang vil du få se den helt ferdig dreid og pusset :)

Husk å følge meg på Facebbok!I am now finally doing a project where I use the Plum tree (Prunus domestica) I got from Tor Arne Jørgensen in January. It is a bowl, or actually a more closed form that tapers towards the top, so it might be more correct to call it a vessel.The Plum tree is sawn into twelve equal parts, sanded and glued together to a ring. This is then glued on top of a large piece of Birch (Betula pubescens). I screwed it all to a faceplate, which I fastened on the lathe. Now I could start shaping the outside of the vessel.

The diameter of the plum ring and the size of the Birch blank made me choose to taper off the diameter towards the top. I did various sketches and eventually came up with the selected shape.


Now I'm almost done with the turning - next time you will see it completely finished turned and sanded :)

Remember to follow me on Facebook!#075 Vessel in Birch and segmented Plum, part 2 - the end
#023 In betweens - Wintertime and Plum wood


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar