mandag 16. september 2013

#072 Food safe bowl in Birch, part 2 - finishing + photo shoot

- scroll down for english -

Mens jeg har vært opptatt med den nye dreiebenken, har den matsikre bollen i Bjørk stått og herdet i ro og fred. Sist jeg skrev om den, hadde jeg dynket den i vann og så satt den til å tørke. (Dette for å reise busta i treverket.) Dagen etter pusset jeg den lett med fint sandpapir (1500k). Dette for å fjerne busta uten å frigjøre nye fiber som igjen kan reise seg neste gang det kommer fukt på bollen.

Siden dette skal være en matsikker bolle, synes jeg det er fint å forberede den på å kunne bli fuktig, uten at den skal forringes nevneverdig av dette.

Så påførte jeg en rikelig mengde Valnøttolje, lot det trekke inn i et kvarters tid før jeg tørket av overskuddet.

Jeg har eksperimentert litt med diverse matsikre oljer (Tung Oil, Mineralolje og Valnøttolje) og foreløpig er det Valnøttoljen jeg liker beste. Den gir kanskje en litt matt og "kjedelig" overflate, men lukter ikke noe særlig (slik som Tung Oil) og er mer bestandig enn Mineralolje. Jeg kommer helt sikkert til å fortsette eksperimenteringen, og kommer tilbake til temaet senere.

Bollen har nå stått noen dager, og er helt klar til bruk. Den vil inngå i assortimentet mitt når jeg skal delta på Pop-Up Marked Tromsø til helga. Er du i byen da, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å stikke innom :)

While I've been busy with my new lathe, the food safe bowl in Birch has been curing. Last time I wrote about it, I had soaked it in water and then put it to dry. (This is to rais the grain of the wood.) The day after I sanded it lightly with fine sandpaper (1500K). This is to remove the raised grain without releasing new grain which may arise next time there is moisture in the bowl.

Since this will be a food safe bowl, I think it is good to make it able to take moist, without being degraded from this.
 

Then I applied an liberal amount of Walnut Oil, let it soak in for about fifteen minutes before I wiped of the excess.

I've experimented a bit with various food safe oils (Tung Oil, Mineral Oil, Walnut Oil) and it is the Walnut Oil I like best. Pherhaps it provides a bit of a "dull" surface, but it does not smell anything in particular (such as Tung Oil) and are more resistant than Mineral Oil. I will certainly continue experimenting and come back to this topic later.

The bowl is now completely ready for use. It will be included in my selection when I attend the Pop-Up Marked Tromsø this weekend. If you are in town, you are welcome to drop by :)#070 Food safe bowl in Birch, part 1 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar