torsdag 12. september 2013

#071 New lathe, part 2 - assembling and testing

- scroll down for english -

I forberedelsene til ankomsten av den nye dreiebenken, har jeg oppgradert stabiliteten på arbeidsbenken min. Jeg har etterstrammet alle skruene og festet hele benken bedre til veggen. Dette for å minske vibrasjoner under dreiing med den nye dreiebenken.

Tirsdag den 10. september fikk jeg meg en god overraskelse da benken ble levert to dager før anslått leveringstidpunkt. Mildt sagt hyggelig, kjekt og spennende :)

Iløpet av kvelden fikk jeg pakket den ut, montert den og prøvekjørt den. Alt fungerte godt, men arbeidsbenken min trengte mer tyngde for å fungere som et stødig nok underlag for dreibenken. Dagen etter fikk jeg integrert hele 100 kg tørrbetong (i diverse større og mindre sekker) i hulrommene i arbeidsbenken - dette var til stor hjelp.

Så til det beste av alt: Idag har jeg dreid min første bolle på den nye maskinen. Absolutt tilfredsstillende! Benken er MYE sterkere enn min gamle (fra 0,5 til 1,5 hk) og under grovdreiingen kunne jeg skjære av langt mer masse i slengen. Og for meg som er venstrehendt, er det en STOR fordel å kunne snu hoveddokka ut. Særlig under uthulingen av bollen.

Men ny dreiebenk er ny dreiebenk, og jeg trenger nok litt tid til å vende meg helt til å bruke den.

Jeg kommer ikke med noe terningkast, men sier meg rett og slett fornøyd med anskaffelsen. Verktøyanlegget som følger med er imidlertid ikke egnet til annet en dreiing mellom senter, og her kommer jeg til å skaffe meg en oppgradering. Ellers har jeg ikke noe spesielt å sette fingeren min på. Jeg kommer tilbake med mere omtale etter at jeg har brukt dreiebenken en stund...

:)In preparation for the arrival of the new lathe, I have upgraded the stability of my workbench. I have tightened all the screws and upgraded the attachment to the wall. This is to minimize the vibrations when using the new lathe.

Tuesday September 10th I got a great surprise when the lathe came two days before the estimated time of delivery. Enjoyable, fun and exciting :)During the night I got it unpacked, assembeled and running. Everything worked well, but my workbench required more weight to act as a stable enough surface for the lathe. The next day I integrated  100 kg dry concrete (in various large and small bags) in the cavities of the workbench - this was a great help.

So to the best of all: Today I turned my first bowl on the new machine. Absolutely satisfying! The bench is much stronger than my old (from 0.5 to 1.5 hp) and during the initial turning I could cut off far more mass at a time. And for me as left-handed, it is a GREAT advantage to be able to turn out the headstock. In particular when hollowing the bowl.

But a new lathe is a new lathe, and I probably need some time to get to know it all the way.

My conclution is: I'm satisfied with the purchase. The T-rest supplied is not suitable for other than spindle turning and I will most likely upgrade it.
Otherwise, I have nothing special to put my finger on. I'll be back with more details when I have used the lathe a while...


:)

#069 New lathe, part 1


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar