mandag 9. september 2013

#070 Food safe bowl in Birch, part 1

- scroll down for english -

I disse dager venter jeg med stor spenning på ny større og bedre dreiebenk. Tross dette må jeg selvfølgelig jobbe med andre dreieprosjekter.

Jeg holder nå på med en matsikker bolle i Bjørk (Betula pubescens). Emnet er fra en Bjørk som ble hugget ned for litt over et år siden, og jeg er litt overasket over at den allerede er tørr nok til å bli jobbet med. Emnet har ligget inne i stua i flere måneder, og det er nok en del av forklaringen på den raske tørkingen.

Jeg har gitt bollen en åpen form med rette kanter som lener seg utover og med en fin avrunding i bunnen.

Etter at bollen var ferdig dreid og pusset (til 400k), vætet jeg bollen ved å holde den under springen for så å tørke av det meste igjen med tørkepapir. Dette er for å "reise busta" i treet. Mer om dette neste gang.

Føg med :)
These days I wait with great excitement for the new, larger and better lathe. I must of course still work with other turning projects.

I'm now working on a foodsafe bowl in Birch (Betula pubescens). The blank is from a Birch that was cut down a little more than a year ago and I'm a little surprised that it is already dry enough to be worked with. The blank has been stored in our living room for some months, and that's probably part of the explanation for the rapid drying.

I have given the Bowl an open shape with straight edges which leans outward and with a nice rounded bottom.

After the bowl was finished turned and sanded (to 400k), I soaked the bowl in water by holding it under the tap and wipe it with paper towels afterwards. This is to raise the grain in the wood. More about that next time.


Stay tuned :)


#072 Food safe bowl in Birch, part 2 - finishing + photo shoot


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar