onsdag 4. september 2013

#069 New lathe, part 1

- scroll down for english -


Jeg har hatt båt siden 2008, men de site par årene har jeg brukt den særdeles lite. Endelig har jeg solgt den, og dette har gitt meg økonomisk overskudd til å skaffe en ny, større og bedre dreiebenk.

Siden jeg startet med tredreiing, har jeg hatt en Woodfast M305 mini-dreiebenk med relativt beskjedne spesifikasjoner. (0,5 hestekrefter og maks diameter 300 mm.) Den har vært en super dreiebenk for meg å begynne med, men jeg føler til stadighet at dens begrensninger hindrer meg. Dessuten er jeg venstrehendt, og jeg har lenge ønsket meg en dreiebenk med svingbar hoveddokk.

Jeg har nå bestilt en Teknatool NOVA 1624. En strålende oppgradering! (1,5 hestekrefter, maks diameter 740 mm og svingbar hoveddokk, for å nevne noe.) Den er også passelig stor til verkstedet mitt. Den blir levert med stativ, men foreløpig har jeg tenkt å skru den fast til arbeidsbenken. Har målt og planlagt diverse justeringer og ominredninger på verkstedet som må gjøres nå før jeg får den levert på døra. (Utifra sporingen på nettet vil den ankomme den 12. september.)

Nå venter jeg en levering på døra som veier over 160 kg. Spennende!

Flere detaljer kommer etterhvert som jeg får den nye benken levert, pakket opp og montert og ikke minst - tatt i bruk! Gleder meg! :)

 

I have owned a boat since 2008, but the last couple of years I have not used it  much. Finally I have sold it, and this has given me the financial strength to acquire a new, bigger and better lathe.

Since I started woodturning I have had a Woodfast M305 mini-lathe with relatively modest specs. (0.5 horsepower and a maximum diameter of 300 mm.) It has been a super lathe for me to begin with, but I often feel that its limitations prevent my work. Besides, I'm left-handed, and I have for a long time wanted a lathe with a swiveling headstock.

I have now ordered a Teknatool NOVA 1624. A brilliant upgrade! (1.5 horsepower, maximum diameter of 740 mm and swiveling headstock, to mention some.) It is also the right size for my workshop. It comes with a stand, but for now I'm going to screw it on to the workbench. I have measured and planned various adjustments and reorganizations for my workshop that needs to be done before I get it delivered. (Most likely on September 12.)


Now I'm waiting for a delivery to my door weighing more than 160 kg. Exciting!

 
I will give you more details when I get the new lathe delivered, unpacked, assembled, and not least - running! I can't wait! :)


#071 New lathe, part 2 - assembeling and testing

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar