tirsdag 27. august 2013

#067 Bowl in Ash and spalted Rowan - video project

- scroll down for english -

Jeg har laget et nytt videoprosjekt om dreiingen av en liten bolle i en sammenliming av Ask (Fraxinus axcelsior) og surnet Rogn (Sorbus aucuparia).

Jeg møtte diverse utfordringer underveis. Det vanskeligste var da den skjøre rogna gav etter og måtte limes før dreiinga var helt ferdig...

Vil forøvrig nevne at jeg til slutt har hehandlet bollen med Tung Oil. Dett for å sikre at den skal kunne brukes til servering av mat uten å avgi giftige stoffer (som ofte finnes i olje og lakk) til maten. Enkelte anbefaler likevel ikke å bruke surnet trevirke til dette.

Deler av videoen (dreiingen og pussingen) er en timelapse satt sammen av nesten 1400 bilder.

Jeg lar filmen fortelle resten. Håper dere liker den :)


I have created a new video project on the turning of a small bowl in a glue up of Ash (Fraxinus axcelsior) and spalted Rowan (Sorbus aucuparia).

I met some challenges along the way. The most challenging part was when the delicate Rowan gave in and had to be glued before the turning was completely finished...

Would otherwise mention that I finished the bowl with Tung Oil. This is to ensure that it can be used for serving food without releasing toxic substances (often found in oil and lacquer). Although some would not recommend using spalted wood for food safe bowls.

Parts of the video (the turning and sanding) is a timelapse put together of nearly 1,400 images.

I let the film tell you the rest. Hope you like it :)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar