mandag 19. august 2013

#066 Big old Birch

- scroll down or english -

I helga har jeg vært på hyttetur med min kjære og noen venner. Like ved hytta blåste det for noen år siden en Bjørk over ende. Toppen av treet er blitt brukt som ved av de som eier hytta, men den nederste delen har vært for stor til dette. Før vi dro ut, ble jeg gjort oppmerksom på den og at jeg kunne ta emner av Bjørka om det var interessant for meg.

Jeg tok med meg min morfars gamle, store håndsag, og med hjelp fra mine venner Arild Vedvik og Hans O. Nilsen samt fotografering av det hele fra min kjære Wenche Brattfjell, fikk vi sagd løs tre store stykker av treet.

Først sagde vi av en skive for å kvitte oss med sprekkene ytterst. Trevirket var ganske surnet, og en del av det var for morkent til å bruke til tredreiing. Men av de tre store stykkene, klarte jeg å sage seks flotte dreieemner. De er nå vokset i endeveden og klare til to til tre års tørking.

Jeg vet at de fleste leserne mine bor i USA, og forøvrig på varmere steder enn i Nord-Norge, og for dem virker kanskje ikke størrelsen på denne Bjørka særlig imponerende, men etter nordnorsk standard har dette virkelig vært en stor Bjørk.

Jeg synes dette er et spennende prosjekt, og gleder meg selvfølgelig stort til å starte dreieprosessen. Følg med, så får dere etterhvert se hvordan dette ender :)


This weekend I have been at a cabin with my beloved and some friends of ours. Near the cabin a big old Birch blew over a few years ago. The top of the tree has been used as fire wood of the people who own the cabin, but the lower part has been too big for this. Before we went out, I was made ​​aware of it and that I could cutt some blanks of the Birch if it was interesting to me.

I brought my grandfather's old, large hand saw, and with help from my friends Arild Vedvik and Hans O. Nilsen (and photographing it all my dear Wenche Brattfjell), we sawed of three large pieces.

First we sawed of a slab to get rid of the cracks on the outside. The wood was quite rotten/spalted, and parts of it was to decayed to be used in woodturning. But out of the three big pieces, I managed to cut six nice turning blanks. The end grain is now waxed and the wood is ready for two to three years of drying.

I know that most of my readers live in the U.S. and other parts of the world which is warmer than the northern part of Norway, and for you the size of this Birch may not seem particularly impressive, but according to Northern Norwegian standards this is really a big Birch.

 
I think this is an exciting project and I am really looking forward to start the turning.
Stay tuned, and you will eventually see how it turns out :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar