søndag 4. august 2013

#064 Spalting wood

- scroll down for english -

Jeg fikk nylig tak i en flott, frisk stokk i Bjørk (Betula pubescens) med riktig dimensjon til å dreie passelig små boller.

Jeg bestemte meg for å sette den til surning, både fordi dette gir emnene utrolig spennende tegninger og fordi jeg ikke har mange surnete emner igjen.

Surning er egentlig en forrotnelsesprosess (sopp) som blir utnyttet til å gi treverket facinerende tegninger og mønster. Det er bare viktig å stoppe før stokken går helt i oppløsning.

Jeg sagde stokken i to og "forseglet" endene med plast holdt på plass med strikk. Dette skaper kondens (fra det våte treet) og ideelle vekstforhold for soppen, som etterhvert vil vokse seg gjennom hele stokken.

Om et års tid, ca, vil jeg ta av plasten og sage stokkene opp i passende dreieemner som så får tørke videre på vanlig måte. Så, etter et til to år til, vil jeg ha mange surnede emner klare til dreiebenken. Jeg gleder meg allerede stort :)

Recently I got hold of a great, green log of Birch (Betula pubescens) with the correct dimension to turn suitably small bowls.

I decided to make spalted wood out of it, both because this gives the blanks very exciting patterns and because I do not have many blanks of spalted wood left.
 

Spalting is actually a process of rotting (fungus) that is utilized to give the wood fascinating patterns. It is though very important to stop the process before the log is completely dissolved.

I sawed the log in two and "sealed" the ends with plastic held in place with elastic. This creates condensation (from the wet tree) and ideal growing conditions for the fungus, which will eventually grow through the hole log.

In about a year or so I will take off the plastic and cut the logs into suitable turning blanks that will be dryed further in the usual manner. Then, after another year or two, I will have many spalted blanks ready for the lathe. I can not wait! Or though, I will have to :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar