tirsdag 27. august 2013

#067 Bowl in Ash and spalted Rowan - video project

- scroll down for english -

Jeg har laget et nytt videoprosjekt om dreiingen av en liten bolle i en sammenliming av Ask (Fraxinus axcelsior) og surnet Rogn (Sorbus aucuparia).

Jeg møtte diverse utfordringer underveis. Det vanskeligste var da den skjøre rogna gav etter og måtte limes før dreiinga var helt ferdig...

Vil forøvrig nevne at jeg til slutt har hehandlet bollen med Tung Oil. Dett for å sikre at den skal kunne brukes til servering av mat uten å avgi giftige stoffer (som ofte finnes i olje og lakk) til maten. Enkelte anbefaler likevel ikke å bruke surnet trevirke til dette.

Deler av videoen (dreiingen og pussingen) er en timelapse satt sammen av nesten 1400 bilder.

Jeg lar filmen fortelle resten. Håper dere liker den :)


I have created a new video project on the turning of a small bowl in a glue up of Ash (Fraxinus axcelsior) and spalted Rowan (Sorbus aucuparia).

I met some challenges along the way. The most challenging part was when the delicate Rowan gave in and had to be glued before the turning was completely finished...

Would otherwise mention that I finished the bowl with Tung Oil. This is to ensure that it can be used for serving food without releasing toxic substances (often found in oil and lacquer). Although some would not recommend using spalted wood for food safe bowls.

Parts of the video (the turning and sanding) is a timelapse put together of nearly 1,400 images.

I let the film tell you the rest. Hope you like it :)
mandag 19. august 2013

#066 Big old Birch

- scroll down or english -

I helga har jeg vært på hyttetur med min kjære og noen venner. Like ved hytta blåste det for noen år siden en Bjørk over ende. Toppen av treet er blitt brukt som ved av de som eier hytta, men den nederste delen har vært for stor til dette. Før vi dro ut, ble jeg gjort oppmerksom på den og at jeg kunne ta emner av Bjørka om det var interessant for meg.

Jeg tok med meg min morfars gamle, store håndsag, og med hjelp fra mine venner Arild Vedvik og Hans O. Nilsen samt fotografering av det hele fra min kjære Wenche Brattfjell, fikk vi sagd løs tre store stykker av treet.

Først sagde vi av en skive for å kvitte oss med sprekkene ytterst. Trevirket var ganske surnet, og en del av det var for morkent til å bruke til tredreiing. Men av de tre store stykkene, klarte jeg å sage seks flotte dreieemner. De er nå vokset i endeveden og klare til to til tre års tørking.

Jeg vet at de fleste leserne mine bor i USA, og forøvrig på varmere steder enn i Nord-Norge, og for dem virker kanskje ikke størrelsen på denne Bjørka særlig imponerende, men etter nordnorsk standard har dette virkelig vært en stor Bjørk.

Jeg synes dette er et spennende prosjekt, og gleder meg selvfølgelig stort til å starte dreieprosessen. Følg med, så får dere etterhvert se hvordan dette ender :)


This weekend I have been at a cabin with my beloved and some friends of ours. Near the cabin a big old Birch blew over a few years ago. The top of the tree has been used as fire wood of the people who own the cabin, but the lower part has been too big for this. Before we went out, I was made ​​aware of it and that I could cutt some blanks of the Birch if it was interesting to me.

I brought my grandfather's old, large hand saw, and with help from my friends Arild Vedvik and Hans O. Nilsen (and photographing it all my dear Wenche Brattfjell), we sawed of three large pieces.

First we sawed of a slab to get rid of the cracks on the outside. The wood was quite rotten/spalted, and parts of it was to decayed to be used in woodturning. But out of the three big pieces, I managed to cut six nice turning blanks. The end grain is now waxed and the wood is ready for two to three years of drying.

I know that most of my readers live in the U.S. and other parts of the world which is warmer than the northern part of Norway, and for you the size of this Birch may not seem particularly impressive, but according to Northern Norwegian standards this is really a big Birch.

 
I think this is an exciting project and I am really looking forward to start the turning.
Stay tuned, and you will eventually see how it turns out :)

søndag 11. august 2013

#065 SAVING Birch and spalted Rowan failure

- scroll down for english -

Etter mye tankevirksomhet (og en del lesing) har jeg klart å redde emnet av Bjørk og surnet Rogn som ikke lot seg dreie så lett

Løsningen var å gå FORSIKTIG frem og slipe bollejernet gjentatte ganger uderveis.

Under prosessen var jeg også nødt til å redusere størrelsen og endre formen på bollen.

Det har tatt litt tid å bli helt ferdig, da jeg måtte vente på mere Tung Oil, men nå er alt klart. Jeg lar bildene fortelle resten av historien.

Husk å følge meg på Facebook :)


After alot of thinking (and some reading) I have managed to save the blank of Birch and spalted Rowan that did not turn so well.

The solution was to work VERY gently and grind the bowl gouge repeatdely along the way.

During the process, I also had to reduce the size and change the shape of the bowl.

It has taken some time to get completely finished, becouse I had to wait for more Tung Oil, but now everything is clear. I will let the pictures tell the rest of the story.

Remember to follow me on Facebook :)#060 Birch and spalted Rowan failuresøndag 4. august 2013

#064 Spalting wood

- scroll down for english -

Jeg fikk nylig tak i en flott, frisk stokk i Bjørk (Betula pubescens) med riktig dimensjon til å dreie passelig små boller.

Jeg bestemte meg for å sette den til surning, både fordi dette gir emnene utrolig spennende tegninger og fordi jeg ikke har mange surnete emner igjen.

Surning er egentlig en forrotnelsesprosess (sopp) som blir utnyttet til å gi treverket facinerende tegninger og mønster. Det er bare viktig å stoppe før stokken går helt i oppløsning.

Jeg sagde stokken i to og "forseglet" endene med plast holdt på plass med strikk. Dette skaper kondens (fra det våte treet) og ideelle vekstforhold for soppen, som etterhvert vil vokse seg gjennom hele stokken.

Om et års tid, ca, vil jeg ta av plasten og sage stokkene opp i passende dreieemner som så får tørke videre på vanlig måte. Så, etter et til to år til, vil jeg ha mange surnede emner klare til dreiebenken. Jeg gleder meg allerede stort :)

Recently I got hold of a great, green log of Birch (Betula pubescens) with the correct dimension to turn suitably small bowls.

I decided to make spalted wood out of it, both because this gives the blanks very exciting patterns and because I do not have many blanks of spalted wood left.
 

Spalting is actually a process of rotting (fungus) that is utilized to give the wood fascinating patterns. It is though very important to stop the process before the log is completely dissolved.

I sawed the log in two and "sealed" the ends with plastic held in place with elastic. This creates condensation (from the wet tree) and ideal growing conditions for the fungus, which will eventually grow through the hole log.

In about a year or so I will take off the plastic and cut the logs into suitable turning blanks that will be dryed further in the usual manner. Then, after another year or two, I will have many spalted blanks ready for the lathe. I can not wait! Or though, I will have to :)