lørdag 27. juli 2013

#063 Blanks by mail

- scroll down for english -

Idag har jeg hentet en pakke på postkontoret. Alltid like spennende! Jeg har bestilt og mottatt fire relativt store emner i treslag som ikke vokser vilt her i Tromsø, men som jeg likevel får tak i fra Sørnorge.

Bakerst på bildet ligger et firkantet emne av Lønn. Tror det er Spisslønn (Acer platanoides). Så kommer et firkantet emne av Ask (Fraxinus axcelsior) og et stort, rundt emne av Platanlønn (Acer pseudoplatanus). Aller fremst ligger en rund skive av Alm (Ulmus glabra).

Dette er utrolig spennende. Både Spisslønn, Platanlønn og Alm er treslag jeg ikke har jobbet med før. Vi får se hva jeg lager av dem etterhvert, og om jeg dreier dem i hel størrelse eller velger å dele dem opp i mindre emner. Det store emnet av Platanlønn er i allefall helt på grensen av hva dreiebenken min klarer å håndtere.

Festet på dreiebenken min har jeg for øyeblikket et emne av Yucatan Rosewood (Dalbergia tucurensis) (som kom i posten fra USA for en god stund siden). Skal snart gå løs på det med bollejernet og se hva det blir til :)


 
Today I picked up a parcel at the post office. Always exciting! I have ordered and received four relatively big blanks in species that does not grow wild here in Tromsø, but I can still obtain these from the southern part of Norway.

At the back of the image you see a square blank of Maple. I believe it is Norway Maple (Acer platanoides). Then there is a square piece of Ash (Fraxinus axcelsior) and a large, round blank of Europran Sycamore (Acer pseudoplatanus). At the forefront you see a round disc of Elm (Ulmus glabra).

This is incredibly exciting. Both Norway Maple, European Sycamore and Elm is wood I have never worked on before. We will see what I make of them eventually, and if I turn them in full size, or choose to split them up into smaller pieces. The big blank of European Sycamore is in any case on the limit of what my lathe can handle.


At the moment I have a blank of Yucatan Rosewood (Dalbergia tucurensis) fixed on my lathe. (Came in the mail from the U.S. a while ago.) I will soon start working on it and we will see what it turns into :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar