fredag 19. juli 2013

#061 Segmented candle holders, part 2 - turning + photo shoot

- scroll down for english -


Nå er jeg helt ferdig med telysestakene i Teak og Bjørk. Et fint lite prosjekt som også inneholdt nye utfordringer.

Jeg lurte lenge på hvordan jeg skulle feste lysestakene til dreiebenken. Jeg hadde liksom ikke noe å ta tak i... Løsningen viste seg å være ganske enkel: Limpistol. En teknikk jeg kjenner til, men aldri før har brukt selv.

En av de største fordelene med å bruke limpistol, er at du kan lime sammen to ujevne flater!

Teknikken går ut på at du bruker en "waste block" (Beklager manglende norsk ord... Noen forslag?) festet i chucken som du så limer fast emnet på. Etter dreiingen, skjærer du løs emnet med et stikkjern. "Waste block'en" blir litt mindre for hver gang. Dette er en teknikk som ikke egner seg til store dreieprosjekter, men med små prosjekter og forsiktig dreiing, er dette en egnet løsning (om det er vanskelig å feste emnet på annen måte).

Etter Limpistol-dreiingen, snudde jeg lysestakene, dreide dem ferdig og pusset dem. Etter to strøk med treolje, er de nå helt ferdige :)

Now I am completely done with the candle holders in Teak and Birch. A nice little project that also gave me some new challenges.

For a long time I wondered how I should attach the blanks to the lathe. It was somehow nothing there for the lathe to grab... The solution turned out to be quite simple: Glue gun. A technique I know of, but never before have used.

One of the biggest advantages of using a glue gun is that you can glue together two uneven surfaces!

The technique involves using a waste block attached to the chuck which you then glue the blank on to. After the turning is done, you cut loose the turned piece with a parting tool. The waste block gets a bit smaller each time. This is a technique that is not reccomended for larger turning projects but for small projects and gentle cutting, it is a suitable solution (if it is difficult to attach the blank in any other way).


 
After the glue gun-turning, I flipped the candle holders around, turned the top and finished with some sanding. After two coats of finishing oil the pieces are now fully completed :)


#058 Segmented candle holders, part one 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar