tirsdag 16. juli 2013

#060 Birch and spalted Rowan failure

- scroll down for english -

Forsøkte meg nettopp på et nytt bolle-prosjekt med et sammenlimt emne av Bjørk (Betula pubescens) og surnet Rogn (Sorbus aucuparia). Men jeg innser nå at det ikke gikk bra. Bjørke-plata på toppen har noen dype sprekker som dessverre gjør den ubrukelig, og den surna Rogna er så porøs at jeg ikke klarer å få overflaten fin nok. Jeg har gått forsiktig frem med både bollejern og ulike skrapeteknikker, men jeg regner nå emnet for tapt.

Er det noen som likevel har forslag til hva jeg kan gjøre for å redde emnet, er jeg selvfølgelig glad for å høre fra dere. Jeg skal ikke kaste det med det første :)

Det er kjedelig, men det går rett og slett ikke like bra hver gang. Det som likevel er fint, er at det har gitt meg en dose lærdom som jeg tar med meg videre i tredreiingen.

I just attempted to turn a bowl from a glued up blank of Birch (Betula pubescens) and spalted Rowan (Sorbus aucuparia). But I realize now that it did not go well. The Birch-piese on top has some deep cracks which unfortunately makes it unusable, and the spalted Rowan are so porous that I do not manage to make the surface nice enough. I have been working cautiously with both bowlgouges and various scraping techniques, but I guess now that the blank is lost. 

If anyone still have suggestions to what I can do to save the it, I am of course happy if you can share it. I will not throw away the piece yet :)

It's boring, but it is simply not as easy every time. What is still nice is that it has given me a dose of knowledge that I will bring with me on my woodturning journey.#065 SAVING Birch and spalted Rowan failure


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar