mandag 8. juli 2013

#059 In betweens - Trip to Svalbard

- scroll down for english -

Hallo alle sammen. Nå er det noen dager siden jeg skrev her sist, og det er ganske enkelt fordi min kjære og jeg har vært på ferie på Svalbard. Et fantastisk sted med storslått natur og spennende historie.

Når jeg nå skal få denne teksten til å passe inn i en tredreier-blogg, må jeg først nevne at den største tresorten (ja, det fins trær på Svalbard) en finner her, er Dvergbjørka (Betula nana). Og på disse øyene får den aldri noen høyde å snakke om; den bare kryper langs bakken. Med andre ord; ikke egnet materiale for tredreiing. Den er heller ikke lett å finne. Jeg fant den ikke, men legger ved et bilde av en annen plante (Lapprublom/Draba lactea) for å vise typisk størrelse på botanikken på Svaløbard. (Samt et bilde av meg som fotograferer den.)


For utallige millioner av år siden har imidlertid Svalbard vært dekt
av store skoger. Øygruppen har antagelig ligget ved ekvator, og skogsmassen har etter lang tid forvandlet seg til rikelig med kull og fosiler. Vi var på fosiljakt en dag, og fant en hel del blader og strå. Mestepaten var for stort til å ta med, men noen små steiner fikk være med hjem i bagasjen.

Nå begynner hverdagen igjen. Og jeg har en hel del jobb å gjøre på verkstedet. Det vil dere snart få høre mere om :)


 
Hello everybody. It is a few days since I wrote here, and it is simply because my sweetheart and I have been vacationing on Svalbard. An amazing place with breathtaking scenery and fascinating history.

When I am now about to get this text suitable for a woodturner blog, I must first mention that the biggest tree (yes, there are trees on Svalbard) you will find is the Dwarf Birch (Betula nana). And on these islands it is never gaining any height to speak of, it is just creeping along the ground. In other words, not suitable material for woodturning.
It is not easy to find. I could not find it, but I give you a picture of another plant (Lapland hitlow-grass/Draba lectea) to show the typical size of plants at Svaløbard. (And a picture of me photograping it.)
 

Several million years ago, however, Svalbard was covered by vast forests. The archipelago has probably been located at the equator, and the forest mass has over the years been transformed into large amounts of coal and fosils. We went fosil-hunting one day and found a lot of leaves and straws. Most of it were too big to bring home, but some small stones were suitable for our luggage.

Now the ordinary life begins again. And I have a lot of work to do in the workshop. You will soon hear more about that :)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar