onsdag 5. juni 2013

#055 Spalted Rowan with a top of Ash, part 1

- scroll down for english -
 
Idag har jeg dreid en bolle i surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og Ask (Fraxinus excelsior). Den har en hovedform som er ganske lik en bolle jeg dreide i februar, men den er noe større. I tillegg har jeg våget meg til å dreie veggene en del tynnere. Jeg merker at jeg er flinkere og tryggere på meg selv ved dreiebenken. Dette øker igjen gleden og lysten ved å dreie! En god positiv spiral :)

Emnet jeg har brukt er et stykke surnet Rogn, med en to cm tykk skive av Ask limt på toppen. En spennende kombinasjon som jeg ikke har prøvd meg på tidligere.

Formen på emnet førte til at jeg valgte det jeg kaller for "trompetform" på bollen. Skulle jeg ha valgt en mere standard rundt bolleform, måtte jeg redusert både radiusen og høyden betraktelig.

Dreiingen gikk fint. Jeg brukte et standard bollejern til hovedjobben, og finpusset til slutt overflaten med et stort, tungt skrapejern.

Og så fulgte selvfølgelig pussingen. For å få en perfekt, glatt, silkemyk overflate bruker jeg å pusse med følgende grovheter: K60, K80, K100, K120, K150, K180, K220, K240, K320 og til slutt K400. Avhengig av hvor fin jeg får overflaten før pussingen, starter jeg med en av de fem første variantene.

Nå står bollen på verkstedet med et strøk olje. Skal gi den ett strøk til, før den skal få et lag med voks på toppen. Om noen dager legger jeg ut bilder av den ferdige bollen, så følg med :)

Husk også å følg Hoscra Woodturner på Facebook :)

Today I turned a bowl in spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and Ash (Fraxinus excelsior). It has a main shape that is quite similar to a bowl I turned in February, but it is a bit bigger. In addition, I have challenged myself and turned the walls thinner. I notice that I am better and safer on myself at the lathe. This raises again the joy and enthusiasm by turning! A good positive sircle :)

The blank I have used is a piece of spalted Rowan, with a slab of Ash glued on top. An exciting combination that I have not used before.

The shape of the piece led me to chose what I call a "trumpet shape" on the bowl. Should I have chosen a more standard round bowl shape, I would have had to reduce both the radius and the height significantly.

The turning went well. I used a standard bowl gouge for the main job, and eventually fine tuned the surface with a large, heavy scraper.

And then, of course, came the sanding. To get a perfect, smooth, silky finish, I usually use the following grades: K60, K80, K100, K120, K150, K180, K220, K240, K320 and K400 in the end. Depending on how nice I get the surface before sanding, I start with one of the first five variants.


Now the bowl is in the workshop with a coat of oil. I will give it one more coat of oil, before i wax it in the end. In a few days I will post pictures of the finished bowl, so stay tuned :)
 

And remember to follow Hoscra Woodturner on Facebook :) 

#056 Spalted Rowan with a top of Ash, part 2 - photo shoot


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar