søndag 2. juni 2013

#054 More spalted Rowan

- scroll down for english -


For noen dager siden, fikk jeg tak i noen stubber av surnet Rogn (Sorbus aucuparia). Disse var restene av et tre som ble hugget for omtrent tre år siden. Trevirket var i stor grad brukbart, men en del måtte forkastes grunnet dype sprekker og total råte...

Det første jeg gjorde var å fjerne barken. Dernest sagde jeg til noen kortere deler som var lettere å sage videre på båndsaga. Jeg fikk sagd ut en del bolleemner i forskjellige størrelser pluss noen mindre biter som kan bli til små skåler, telysestaker og lignende.
 
Alle emnene er nå vokset i begge ender og klare til tørking. En prosess som vil ta omtrent to år. Kanskje litt kortere tørketid for de mindre delene - vi får se. Gleder meg i alle fall til å få denne rogna på dreiebenken, emnene er fulle av spennende tegninger og mønster :)
 alle emnene / all the blanks
A few days ago, I got hold of some stumps of spalted Rowan (Sorbus aucuparia). These were the remains of a tree that was cut down about three years ago. The wood was largely usable, but some of it had to be discarded due to deep cracks and total decay...

The first thing I did was to remove the bark. Secondly I sawed it in to shorter pieces that were easier to cut on the band saw. I managed to make som bowl blanks in different sizes pluss some smaller blanks that can be turned into small bowls, candleholders and the like.

All blanks are now waxed in both ends and ready for seasoning. A process that will take about two years. Maybe a little shorter drying time for the smaller pieces - we will see. I am really looking forward to get this Rowan on the lathe, the blanks reveal many exciting drawings and patterns :) 
restene / the remainsIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar