fredag 21. juni 2013

#058 Segmented candle holders, part 1

- scroll down for english -


Sommeren er for alvor igang, og en hel del andre ting enn tredreiing står på plakaten. Men verkstedet står ikke helt tomt. Jeg er igang med et prosjekt der jeg lager fire telysestaker i Bjørk (Betula pubescens) og segmenter av Teak (Tactona grandis). (Teak'en er fra vinduslisten jeg nettopp høvlet ned.)

Hver lysestake vil bestå av en åtte-delt ring av Teak limt på toppen av et stykke solid Bjørk. Jeg vil bruke både frisk og surnet Bjørk.

Har ikke bestemt meg for den endelige formen enda. Er det noen som har idéer, er det bare å komme med dette i komentarfeltet under eller på Facebook :)


The summer time is definitely here, and a lot of other things than woodturning takes my time. But the workshop is not completely empty. I am working on a project where I am making four candle holders in Birch (Betula pubescens) and segments of Teak (Tactona grandis). (The Teak is from the window list I just planed down.)

Each candle holder will include an eight-piece ring of Teak glued on top of a piece of solid Birch. I will use both fresh and spalted Birch.

I have not decided the final shape yet. If anyone has ideas, feel free to share it in the coments here or at Facebook :)


#061 Segmented candle holders, part 2


søndag 16. juni 2013

#057 Milling scrap Teak

- scroll down for english -

For en tid tilbake fikk jeg en gammel vinduslist av Teak fra min kollega Eivind (i Kvaløysletta Husflidslag). Den har opprinnelig gjort sin tjeneste i Fylkesbygget i Troms (tidligere Regionsykehuset i Tromsø), og ble byttet ut for noen år siden.

Min plan var å høvle den til og kløyve den i to, så jeg kunne bruke den til flere segmenterte prosjekter.

Først måtte jeg skru ut noen rustne skruer og skjære vekk en del fugemasse med min alltid kompetente (og beredte) speiderkniv. Teak-listen var nå klar for avretter- og tykkelses-høvelen. Til slutt sagde jeg den på langs i to like store deler med båndsaga.

Har lagt inn noen korte videoer her, som beskriver prosessen.


Kommer snart tilbake med segmenterte dreieprosjekter med utgangspunkt i denne og andre råmaterialer :)


A while back I got an old window list of Teak from my colleague Eivind (in Kvaløysletta Handicraft Organization). It has originally made ​​its service in the house of Troms county municipality, and was replaced a few years ago.

My plan was to plane it and ripp it in half, so I could use it in more segmented projects.

First I had to unscrew some rusty screws and cut away some sealants with my always competent (and prepared) scout knife. The Teak list was now ready for my jointer/planer. Finally I ripped it on my bandsaw.I have added some short videos here, describing the process.

I will be back soon with segmented projects on the basis of this and other raw materials :)


 

mandag 10. juni 2013

#056 Spalted Rowan with a top of Ash, part 2 - photo shoot

Nå er jeg endelig helt ferdig med bollen. Den har fått to strøk med olje pluss et lag med Carnauba-voks på toppen.

Det er artig å tenke på at en stokk av Rogn som stammer fra hagen der jeg bodde før og som jeg har hatt stående til surning og tørking i et par-tre år, endelig har ført meg frem til denne og flere andre boller. Og flere vil det bli, har flere udreide emner liggende :)Now I'm finally completely finished with the bowl. It has got two coats of oil plus one layer of carnauba wax on top.

It's funny to think that a log of Rowan stemming from the garden where I lived before, and that I have had standing for spalting and seasoning in a couple or three years, finally led me up to this and several other bowls. And more will be, I still have some unturned blanks aorund :)#055 Spalted Rowan with a top of Ash, par 1onsdag 5. juni 2013

#055 Spalted Rowan with a top of Ash, part 1

- scroll down for english -
 
Idag har jeg dreid en bolle i surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og Ask (Fraxinus excelsior). Den har en hovedform som er ganske lik en bolle jeg dreide i februar, men den er noe større. I tillegg har jeg våget meg til å dreie veggene en del tynnere. Jeg merker at jeg er flinkere og tryggere på meg selv ved dreiebenken. Dette øker igjen gleden og lysten ved å dreie! En god positiv spiral :)

Emnet jeg har brukt er et stykke surnet Rogn, med en to cm tykk skive av Ask limt på toppen. En spennende kombinasjon som jeg ikke har prøvd meg på tidligere.

Formen på emnet førte til at jeg valgte det jeg kaller for "trompetform" på bollen. Skulle jeg ha valgt en mere standard rundt bolleform, måtte jeg redusert både radiusen og høyden betraktelig.

Dreiingen gikk fint. Jeg brukte et standard bollejern til hovedjobben, og finpusset til slutt overflaten med et stort, tungt skrapejern.

Og så fulgte selvfølgelig pussingen. For å få en perfekt, glatt, silkemyk overflate bruker jeg å pusse med følgende grovheter: K60, K80, K100, K120, K150, K180, K220, K240, K320 og til slutt K400. Avhengig av hvor fin jeg får overflaten før pussingen, starter jeg med en av de fem første variantene.

Nå står bollen på verkstedet med et strøk olje. Skal gi den ett strøk til, før den skal få et lag med voks på toppen. Om noen dager legger jeg ut bilder av den ferdige bollen, så følg med :)

Husk også å følg Hoscra Woodturner på Facebook :)

Today I turned a bowl in spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and Ash (Fraxinus excelsior). It has a main shape that is quite similar to a bowl I turned in February, but it is a bit bigger. In addition, I have challenged myself and turned the walls thinner. I notice that I am better and safer on myself at the lathe. This raises again the joy and enthusiasm by turning! A good positive sircle :)

The blank I have used is a piece of spalted Rowan, with a slab of Ash glued on top. An exciting combination that I have not used before.

The shape of the piece led me to chose what I call a "trumpet shape" on the bowl. Should I have chosen a more standard round bowl shape, I would have had to reduce both the radius and the height significantly.

The turning went well. I used a standard bowl gouge for the main job, and eventually fine tuned the surface with a large, heavy scraper.

And then, of course, came the sanding. To get a perfect, smooth, silky finish, I usually use the following grades: K60, K80, K100, K120, K150, K180, K220, K240, K320 and K400 in the end. Depending on how nice I get the surface before sanding, I start with one of the first five variants.


Now the bowl is in the workshop with a coat of oil. I will give it one more coat of oil, before i wax it in the end. In a few days I will post pictures of the finished bowl, so stay tuned :)
 

And remember to follow Hoscra Woodturner on Facebook :) 

#056 Spalted Rowan with a top of Ash, part 2 - photo shoot


søndag 2. juni 2013

#054 More spalted Rowan

- scroll down for english -


For noen dager siden, fikk jeg tak i noen stubber av surnet Rogn (Sorbus aucuparia). Disse var restene av et tre som ble hugget for omtrent tre år siden. Trevirket var i stor grad brukbart, men en del måtte forkastes grunnet dype sprekker og total råte...

Det første jeg gjorde var å fjerne barken. Dernest sagde jeg til noen kortere deler som var lettere å sage videre på båndsaga. Jeg fikk sagd ut en del bolleemner i forskjellige størrelser pluss noen mindre biter som kan bli til små skåler, telysestaker og lignende.
 
Alle emnene er nå vokset i begge ender og klare til tørking. En prosess som vil ta omtrent to år. Kanskje litt kortere tørketid for de mindre delene - vi får se. Gleder meg i alle fall til å få denne rogna på dreiebenken, emnene er fulle av spennende tegninger og mønster :)
 alle emnene / all the blanks
A few days ago, I got hold of some stumps of spalted Rowan (Sorbus aucuparia). These were the remains of a tree that was cut down about three years ago. The wood was largely usable, but some of it had to be discarded due to deep cracks and total decay...

The first thing I did was to remove the bark. Secondly I sawed it in to shorter pieces that were easier to cut on the band saw. I managed to make som bowl blanks in different sizes pluss some smaller blanks that can be turned into small bowls, candleholders and the like.

All blanks are now waxed in both ends and ready for seasoning. A process that will take about two years. Maybe a little shorter drying time for the smaller pieces - we will see. I am really looking forward to get this Rowan on the lathe, the blanks reveal many exciting drawings and patterns :) 
restene / the remains