fredag 24. mai 2013

#051 In betweens - Summertime + disk and belt sander

-scroll down for english-

Endelig har sommeren kommet. Og når den først kom, kom den plutselig. Jeg hadde vent meg til å jobbe i 0 til 5 plussgrader, og nå er det plutselig over 20! Vifta som jeg brukte til oppvarming i vinter, bruker jeg nå til å suge inn sval luft utenfra. Kjekt :)

Kan ellers nevne at jeg har gitt opp min hjemmelagede skivepusser. Jeg klarte ikke å få den presis, flat og rett nok... Den er erstattet med en Axminster bånd- og skive-pusser. Litt mindre diameter på skiva(200 mm), men helt presis og mye lettere i bruk. Dessuten en fin båndpusser i samme maskin.

Er i full sving med planlegging og produksjon av prosjekter som skal selges på messer til høsten/vinteren. Bilder og fyldig rapport kommer etterhvert.

Husk å følg meg på Facebook :)

Finally the summer has arrived. And when it first came, it came suddenly. I had got myself into working in 0 to 5 degrees Celsius (32-41 degrees Fahrenheit), and now it's suddenly over 20(68 degreees Fahreinheit). The fan that I used for heating in the winter, I now use to suck in cooler air from outside. nice :)

I will also mention that I have given up my homemade disk sander. I could not get it precise, flat and straight enough... It is replaced with an Axminster belt and disc sander. Slightly smaller diameter on the disk(200 mm), but precise and much easier to use. Also, a nice belt sander in the same machine.I have started working on plans and production of projects to be sold at fairs this fall/winter. Photos and full report is coming soon.

Remember to follow me on Facebook :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar