onsdag 15. mai 2013

#049 From battered wood to turning blanks

- scroll down for english -


Jeg har nylig reddet en stokk fra noen bjørketrær som var ganske skadet etter "hogst" med gravemaskin i forbindelse med veiutbygging ikke så langt fra der jeg bor.

Jeg måtte først sage vekk en del ødelagt materiale, før jeg kunne gå løs på selve stokken jeg var interessert i. Etter at den var gjort fri og fraktet hjem, delte jeg den opp i tre deler.

Neste steg var å avbarke disse delene. Det gikk fint, men jeg vil nevne at siden treet hadde stått nært en ganske trafikert vei, var barken FULL av sand og veistøv. Ikke bare utenpå, men langt inn i sprekker og ujevnheter på stammen. Må nok slipe knivene jeg brukte.

Så sagde jeg ut en ca 2 cm tykk skive som gikk gjennom hjertet av treet. Dette er lurt å gjøre før tørkingen, fordi veldig mange sprekker dannes ut fra sentrum av stammen. Etter at det midterste partiet er fjernet fra disse skivene også, blir de ypperlige emner til små fjøler, eller til bruk til segmenter i segmentert dreiing.

Alle delene er nå vokset i endene og klare til tørking. Mesteparten vil ligge ute i garasjen, mens jeg tar noe inn. Så får vi se når de er klare for dreibenken. (Om ca to år.)

I recently saved a piece from some birch trees that was quite damaged after "logging" with caterpillar in connection with road construction not far from where I live.
 

I had to cut away some damaged material, before I could get access to the piece I was interested in. After it was made ​​free and transported home, I divided it into three parts.

Next step was peeling of the bark from these three parts. It went fine, but I want to mention that since the tree had grown close to a fairly frequented road, the bark was FULL of sand and road dust. Not only on the outside, but deep into the cracks and bumps on the trunk. I guess I will need to sharpen the knives I used. 


Then I sawd out an approximately 2 cm thick slab that went through the heart of the wood. This is recommended before seasoning, because very many cracks are formed from the center of the wood. After the middle part is removed from these planks as well, they are excellent blanks for small boards, or as segments in segmented turning.


All the parts are now waxed in the ends and ready for seasoning. Most of them will be out in the garage while some of them will be brought inside. And then we will see when they are ready for the lathe. (In about two years.)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar