torsdag 9. mai 2013

#048 Small bowls - photo shoot

Jeg er nå helt ferdig med en del mindre boller av Ask (Fraxinus excelsior), Bøk (Fagus sylvatica) og Eik (Quercus robur). Her ser dere bilder av noen av dem :)


I am now completely done with some small bowls of Ash (Fraxinus excelsior), Beech (Fagus sylvatica) and Oak (Quercus robur). Here you can see pictures of some of them :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar