tirsdag 7. mai 2013

#047 Food safe bowl in Birch and Beech, part 1

- scroll down for english -

Jeg har de siste dagene jobbet med et emne av sammenlimt Bøk (Fagus sylvatica) og Bjørk (Betula pubescens). Bøk og Bjørk egner seg godt til produkter som kommer i kontakt med mat. Både fordi de er lite giftig og at de avgir lite lukt og smak. Tenkte dermed å prøve meg på et skikkelig mat-trygt (food safe) prosjekt.

Har også utfordret meg litt på selve dreiingen, idet jeg kun har brukt to vanlige bollejern. Har ellers kun brukt et spesial-skrapjern til å forme fordypningen til chuck'en.

Jeg synes det gikk ganske bra. Måtte likevel pusse en del i bunnen, som jeg slet med å få helt renskåret. Dette har jeg opplevd tidligere når jeg har jobbet med Bøk. Erfarer at det er eg hardt og ganske porøst tre.

Etter dreiing og pussing har bollen nå fått et strøk med ren valnøttolje. Denne er helt lukt- og gift-fri og egner seg godt til boller som skal inneholde mat. Men den gir ikke varig beskyttelse, så en bør påføre nytt strøk etterhvert. Den gir heller ikke optimal beskyttelse mot vann. Skal prøve denne bollen ut selv, og kommer med tilbakemelding på bloggen etterhvert.

Har filmet hele prosessen, og vil etterhvert legge ut video på min Youtube-kanal :)The last few days I have worked with a blank of laminated Beech (Fagus sylvatica) and Birch (Betula pubescens). Beech and Birch is very suitable for products that come into contact with food. Both because they are non-toxic and that they emit little odor and taste. So I thought I would make a really food safe project.

I have also challenged myself a bit on the turning, as I have just used two common bowl gouges. I have only used one special scraper for the shaping of the recess to the chuck.

I think it went pretty well. I had still some sanding to do in the bottom, as I struggled to get a clean cut. This I have observed earlier working with Beech. My experience is that it is a hard and quite porous wood.

After turning and polishing, the bowl has now been given one coat of pure walnut oil. This is a completely odorless and non-toxic finish that is suitable for food-containing bowls. But it does not provide lasting protection, so one should apply a new coat after a while. And it does not provide optimal protection against water. I will try out this bowl for myrself, and come back with feedback on the blog later.

I have been filming the whole process and will eventually publish the video on my Youtube channel :)


#052 Food safe bowl in Birch and Beech, part 2


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar