fredag 3. mai 2013

#046 In betweens - Willow log, small bowls and sunshine in the shop

- scroll down for english -

For noen dager siden, kom jeg over en Selje som hadde bukket under iløpet av vinteren. Jeg klarte å sage fri en flott stokk som jeg nå har sagd opp til små, søte bolleemner. Etter god tid til tørking (ca to år) får vi se hva de kan bli til.

Våren har for alvor slått inn, og jeg har begynt å arbeide med garasjedøren åpen. Som en følge av dette, har det blitt fantastisk lyst og luftig i verkstedet.

Er snart ferdig med syv mindre boller i Bøk (Fagus sylvatica), Ask (Fraxinus excelsior) og Eik (Quercus robur). Disse har nå fått strøk nummer to av min hjemmelagede treolje, og vil være helt ferdige iløpet av helgen. (Har idag kjøpt mere kokt linolje samt blank polyuretan-lakk for videre eksperimentering med hjemmelaget olje.)

Husk ellers å følg meg på Facebook :)
A few days ago, I came across a Willow, which had broken under the snow this winter. I managed to saw off a good log that I now have sawn up into nice, small bowl blanks. After plenty of time for seasoning (about two years) we will see what they can become.

Spring has really begun, and I have started to work with the garage door open.
As a result, it has been amazing light and airy in the workshop.
 

I am almost finished with seven smaller bowls in Beech (Fagus sylvatica), Ash (Fraxinus excelsior) and Oak (Quercus robur). These have now had their coat number two with my homemade finishing oil, and will be completely done over the weekend. (Today I have bought more boiled linseed oil and a glossy polyurethane for further experimentation with homemade finishing oil.)

Remember to follow me on Facebook :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar