torsdag 25. april 2013

#044 Candle holders in Maple burl, part 1

- scroll down for english -

Jeg prøver nå ut et helt nytt materiale. Jeg har hatt det liggende en god stund og prioritert andre prosjekter istedet. Men nå tenkte jeg det var på tide. Utgangspunktet er et stykke rikule i Lønn. Har sagd meg to små emner, og holder nå på å forvandle dem til telysestaker.

Var litt usikker på hvor lett det ville være å skjære i. Både fordi Lønn kan ha et ganke hardt trevirke, og at dette er en rikule med alle mulige slags fiberretninger... Men det viste seg å gå som varm kniv i smør (nesten). Lett å skjære og helt rene snittflater uten noe som helst oppflising.

Etter å ha gitt emnene hovedformen og snudd dem i dreiebenken, borret jeg ut rom til glassinnsatser. Disse er med både på grunn av brannsikkerhet og at de kan tas ut og rengjøres om de blir fulle av stearin. Fikk nesten riktig dimensjon med en gang - måtte pusse litt for å få dem til å passe helt.

Har gitt dem et strøk med min hjemmelagede treolje. Nå står de på herding i garasjen. De kommer til å få et nytt strøk imorgen, og vil være helt ferdig noen dager etter det.

Følg med, så får dere snart se bilder av det ferdige produktet :)


I am now trying out a completely new material. I have had it lying a while in the shop and prioritized other projects instead. But now I thought it was time. The starting point is a piece of Maple burl. I have cut out two small blanks which I am now transforming into candleholders.

I was a little unsure how easy the wood would be to cut. Both because Maple can be very hard, and that this is a burl with all sorts of fiber directions... But it turned out to go like a hot knife through butter (almost). Easy to cut and perfectly clean cut surfaces without any tearout.

After giving the blanks the main shape and turning them in the lathe, I drilled out room for the glass inserts. These I include both because of the fire hazard and that they can be removed and cleaned if they get full of wax. I got almost correct dimension at once, but I had to sand a bit to get them to fit perfectly.

I have given them a coat of my homemade finishing oil. Now they stand in the garage for curing. They are going to get a new coat tomorrow, and will be fully completed a few days later.

Stay tuned, and you will soon see pictures of the finished product :)Candle holders in Maple burl, part 2 - photo shoot


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar