mandag 22. april 2013

#043 In betweens - Buisness cards, smow melting, small bowls and horses

- scroll down for english -

Jeg har menge baller i luften for tiden, og forbereder meg allerede på flere måter til tiden før jul. For øyblikket har jeg avtale om å delta på to messer.

Det første jeg må gjøre er å produsere en hel del i sommer. Både store, spennende prosjekter og mindre boller, lysestaker, bokser etc. som passer bedre som julegaver.

Har også lekt meg med Photoshop, og laget mitt eget visittkort
 
Snøsmeltingen går ellers sing gang. I utgangspunktet var jeg litt redd for hvordan alt smeltevannet skulle innvirke på garasjegulvet, men det har gått strålende fint :)

Til slutt tar jeg med at jeg har sagd ut to hester i Lind (med båndsaga) som jeg har sendt til min far. Disse er treskjæreremner som han skal skjære videre ut. Trykk her for å se video!

Har flere ferdig tørkede emner i mange ulike tresorter og størrelser klare, så det blir mange spennende prosjekter å lese om her i sommer.

Husk ellers å følg meg på Facebook

I have several projects going on these days. And I am allready prepearing for the time before Christmas. At the moment I have agreed to participate in two markets.

The first thing I must do is to produce a lot this summer. Both large and exciting projects and smaller bowls, candleholders, boxes, etc. that fits better as Christmas gifts.


I have also had fun vith Photoshop and created my own buisness cards.

By the way, the snow is still melting. Initially I was a little
concerned how all the melt water would affect the garage floor, but it has not coused any trouble yet :)

Finally, I will mention that I have sawn out two horses in Basswood (at the band saw) that I have sent to my father. These are woodcarving blanks that he will do some work on. Click here to see the video!

I have several seasoned blanks in many different wood types and sizes ready, so eventually there will be many exciting projects to read about this summer.

Remember to follow me on Facebook
:)  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar