fredag 12. april 2013

#041 3 x Oak and Merbau, part 2 - finishing and photo shoot

- scroll down for english -


I dag er prosjektet endelig ferdig. Det har vært satt noe på vent, fordi jeg har ventet på et "firkant-skrapjern" som jeg trengte for å ferdiggjøre skåla med rette loddrette sider. Denne har en rett bunn som møter de invendige sidene i 90-graders vinkel. Dette er ikke så lett å få fint til med andre redskaper en et 90-graders firkant-skrapjern. Særlig i et hardt treslag som Eik...

Denne skåla har også gitt meg en annen utfordring - en sprekk som måtte tas hånd om. Den ble limt både fra innsiden og utsiden, og inngår nå i treets naturlige linjer uten å forstyrre.

Etter noen dager med oljing og polering er skålene endelig helt ferdige. Har nettopp hatt en fin fotoseanse i mitt enkle (dog svært velfungerende) fotostudio - på sofaen. Bruker en stor rull med papir som bakgrunn og underlag. Lyskilden er naturlig lys fra to store vinduer på venstresiden.

Du kan se selv hvor bra det fungerer :)

Today the project is finaly done. It has been put on hold for a while, because I have been waiting for a square-head scraper that I needed to complete the bowl with straight vertical sides. This bowl has a straight internal bottom which meets the sides at an 90-degree angle. Not so easy to complete successfully with any other tool than ha square-head scraper. Especially in such a hard wood as Oak ...

This bowl has also given me another challenge - a crack that had to be dealt with. I glued it from both the inside and outside, and it is now part of the natural lines of the wood without interfering.

After a few days of oiling and polishing, the bowls are now completely finished. I have just had a nice photo shoot in my simple (but very well-functioning) photo studio - on the couch. I am using a big roll of paper as the background and surface and my light source is the daylight from two large windows at the left side.

You can see for yourself how well it works :)

 

3 x Oak and Merbau, part 1 

Hoscra Woodturner is at Facebook as well
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar