torsdag 4. april 2013

#040 In betweens - Winter report and European Lime

- scroll down for english -

For tiden er det særdeles mye snø i hele Nord-Norge, og påsken har i stor grad gått med til å flytte på den. Våren er i full gang lenger sør, både i Norge og andre land. Jeg føler absolutt en viss misunnelse, og gleder meg til snøen smelter bort og det blir grønt og fint her også. Men jeg passer meg selvfølgelig for å klage; jeg bor tross alt her av egen fri vilje :)

Er så langt fornøyd med hvordan garasjeverkstedet har fungert gjennom vinteren. Jeg har hatt noen episoder med vann på gulvet, noe jeg håper jeg kan forhindre gjenntar seg ved noen utbedringer jeg skal gjøre til sommeren.

Temperaturen har ikke vært problematisk. Ved hjelp av vifteovn og godt nok med klær, har jeg hatt brukbar arbeidstemperatur hele vinteren.

Rett over påske fikk jeg en pakke på døra. Det er alltid kjekt. Har fått to solide stykker Lind i hus. Hver på 36-37 x 7,5 x 100 cm. Disse vil etterhvert bli til litt av hvert. (Det er bare å følge med.)

Til slutt vil jeg nevne at jeg har laget en film om hvordan jeg (ofte) ferdiggjør arbeidene mine. Her ser dere hvordan jeg bruker Danish Oil, fint stålull og Carnauba-voks til å gi det segmenterte fatet en superglatt overflate.

Gleder meg til sommeren :)
 

Currently there is particularly much snow in Northern Norway, and Easter has largely been used to move it around. Spring is in full swing further south, both in Norway and other countries. I am really feeling a certain amount of envy and I am ass well looking forward until the snow melts away and it becomes nice and green here too. But of course I reserve me from complaining, after all I live here of my own free will :)

I am so far pleased with how the garage workshop has worked through the winter. I have had some episodes of water on the floor, which I hope I can prevent repeating due to some improvements I will do this summer.

The temperature has not been problematic. With fan assisted oven and good enough clothes, I have had useful working temperature all winter.

Just after Easter I received a package at the front door. That is always fun. I have got two solid pieces of european Lime (similar to Basswood). Each of 36-37 x 7.5 x 100 cm (about 14 1/2 x 3 x 37 1/3 inches). These will eventually turn in to many different projects. (Just wait and aee.)

Finally I want to mention that I have made a movie about how I (often) finish my work. Here you can see how I use Danish Oil, fine steel wool and Carnauba wax to give the segmented tray a super smooth finish.


I am looking forward to the summer :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar