tirsdag 26. mars 2013

#038 Segmented tray, part 3 - turning and sanding

- scroll down for english -

Har endelig fått dreid ferdig fatet. Nå gjenstår kun oljing, polering og kanskje et lag voks til slutt.

Festet emnet til dreiebenken ved hjelp av en planskive. Dreide fatet perfekt plant og rundt og dreide til undersiden med spor til chucken. Så snudde jeg emnet og hulte det ut.

Dreieprosessen gikk ganske greit. Det vanskeligste var å få like fin overflate på bjørkesegmentene, som kun lå med sideveden ut, og de solide bitene av Bøk, som både hadde endeved og sideved eksponert. Her ble det både skraping med skrapjern og finskjæring med bollejern, på dertil egnede overflater.

Etter å ha pusset fatet (til 400k) og signert det med svipenn, har jeg gitt det et strøk med Danish Oil. Nå står det og herder i garasjen. Om noen dager anser jeg prosjektet for å være helt ferdig. Da vil jeg legge ut flere bilder.
I am finally finished turning the tray. Now it is just oiling, polishing and maybe a layer of wax left.

I attached the blank to the lathe with a face plate. I turned the outside perfectly round and prepeared the underside for the chuck by cutting a rebate with a scraper. Then i turned around the blanks and hollowed it out.

The turning process went pretty smoothly. The most challenging task was getting equally nice finish on the Birch segments, which only lay with the face grain out, and the solid pieces of Beech, which had both end grain and face grain exposed. Here both scraping with a scraper and smooth cutting with a bowl gouge was necessary.

After having polished the tray (to 400k) and signed it with a pyrograph, I have given it a coat of Danish Oil. Now it is curing in the garage. In a few days I will consider the project to be completed. Then I will post more pictures.


Segmented tray, part 1 - planning and preparations
Segmented tray, part 2 - the big glue up 
Segmented tray, part 4 - photos shoot  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar