onsdag 20. mars 2013

#037 Segmented tray, part 2 - the big glue up

- scroll down for english -

Siden sist har jeg drevet med en hel del pussing, fresing og liming. Først limte jeg sammen de to tolvsegmenters ringenge av Bjørk. Disse pusset jeg flate på den ene siden (med min hjemmelagede pusseskive). Deretter freste jeg den andre siden med mitt egenproduserte frese-avretterbord. Dermed var jeg sikker på at ringene var blitt perfekt avrettet.

Så var det mere liming: Limte først sammen de to bjørkeringene, dernest den øverste og nederste skiven av Bøk. Etter at det hele hadde stått i klem over natten, var prosjektet endelig klart for dreiebenken.

Det gleder jeg meg stort til. Følg med, så får du se :)


Since last time I've been doing a lot of sanding, cutting and gluing. First I glued the two twelve-segments rings of Birch together. Then I sanded them flat on one side (with my homemade disk sander). Next I routet the other side flat with my own produced router planer table. Thus, I was sure that the rings were perfectly coplanar.
 

Finally more gluing: First I glued together the two Birch rings, then the top and bottom plate of BeechAfter it had all been in the clamps over night, the project was finally ready for the lathe.
 
I'm really looking forward to start turning. Stay tuned and you'll see :)


Segmented tray, part 1 - planning and preparartions 
Segmented tray, part 3 - turning and sanding
Segmented tray, part 4 - photos shoot

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar