lørdag 16. mars 2013

#036 Segmented tray, part 1 - planning and preparations

- scroll down for english -

For tiden jobber jeg med et nytt spennende segmentert fat.

Dette vil bestå av en bunn av et helt stykke Bøk (Fagus sylvatica). Oppå denne skal det ligge to ringer - hver bestående av tolv segmenter av Bjørk (Betula pubescens). Og på toppen av dette igjen, vil det ligge en ring i solid Bøk.

Først fant jeg materialer til prosjektet. Bredden på bøkebordene var nesten 20 cm. Dette ble dermed maksimal ytre diameter på det ferdige produktet. Sagde ut to sirkler av Bøk og to 3 cm brede bord av Bjørk på båndsaga.

Neste steg ble å sage til i alt 24 små deler av Bjørk. Jeg nummererte alle sammen for å sikre best mulig kontinuitet i trestrukturen på det ferdige produktet til slutt.

Har nå kommet så langt at jeg har limt sammen fire halve bjørkeringer.

Følg med for oppdateringer etterhvert.

Flere detaljer underveis finner du på Facebook :)

Currently I am working on a new exciting segmented tray project.

This will consist of a base in solid Beech (Fagus sylvatica). On top of this there will be two rings - each consisting of twelve segments of Birch (Betula pubescens). And on top of this again there will be a ring in solid Beech.

First, I found the materials for the project. The width of the beechboards was almost 20 cm. So this was to be the maximum outer diameter of the finished product. I sawed out two circles of Beech and two 3 cm wide board of Birch on the band saw.

The next step was to cut the total of 24 small pieces of Birch. I numbered all together to ensure the best possible continuity in the tree structure at the end.


I have now come so far that I have glued together four half rings of Birch.

Stay tuned for updates.

More details along the way at Facebook :)Segmented tray, part 2 - the big glue up
Segmented tray, part 3 - turning and sanding 
Segmented tray, part 4 - photo shoot 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar