søndag 10. mars 2013

#034 Segmented Birch and spaltet Rowan, part 2 - turning and oiling

- scroll down for english -


Idag har jeg dreid bollen helt ferdig. Nå er det bare noen dager med oljing, tørking og polering igjen, før den er HELT ferdig. Har desverre glemt å ta bilder av deler av prosessen fordi jeg har vært opptatt med å filme (!). Vil presentere en video som tar for seg hele dreieprosessen når bollen er helt ferdig.

Dreiingen hadde to spesielle utfordinger. For det første er det, for meg, fortsatt utfordrende å dreie ned i en bolle som smalner av mot toppen. (Både på grunn av manglende erfaring, og det at jeg er venstrehendt. Alle tredreiere vil skjønne hva jeg mener her...)En gang skal jeg skaffe meg en dreiebenk med vridbar hoveddok, så jeg kommer skikkelig til.

Den andre utfordringen, som var større, var å få tverrveden av den porøse rogna og langsveden av den segmenterte bjørka til å bli like fine, samtidig. Brukte jeg EN teknikk var bjørka slett og glatt, mens rogna fliset seg opp. Gjorde jeg det anderledes var det bjørka som fliste seg opp...

Løsningen var til slutt å skjæreskrape svært forsiktig. Slikt lærer man av :)

Kommer tilbake med bilder (+ video) når bollen er HELT ferdig.

Følg meg på Facebook: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner

Today I'm completely finished turning the bowl. There are only a few days of oiling, drying and polishing left until it is COMPLETELY finished. Unfortunately I forgot to take pictures of parts of the process because I've been busy filming (!). Will present a video that addresses the whole turning process when the bowl is complete.
 

The turning had two particular challenges. First of all it's still challenging for me to turn down into a bowl which tapers towards the top. (Both because of lack of experience, and the fact that I'm left-handed. All Wood turners will understand what I mean here...) In the future I'll get myself a lathe with a rotatable headstock - challenges relating to my left-handednes solved.

The second challenge, which was larger, was getting the end-grain of the porous Rowan and the face-grain of the segmented Birch to end up equally smooth. One way the Rowan splintered up while the Birch was smooth. Another way it was opposite...

The solution was eventually to shear scrape very gently. This (and similar) experiences I learn alot from :)

I'm coming back with pictures (+ video) when the bowl is completely finished.
 


Follow me at Fracebook: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner


Segmented Birch and spalted Rowan, part 1 - prepearing tha blank
Segmented Birch and spalted Rowan, part 3 - Photo shoot Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar