tirsdag 26. februar 2013

#031 Making my own disk sander

Er akkurat ferdig med min selvbygde dreiebenkmonterte pusseskive. Veldig praktisk og nødvendig redskap når jeg har tenkt å prøve meg på "segmented turning". (Har ikke funnet noe godt norsk ord på dette, så jeg holder meg til det engelske.)

I allefall: Jeg tok utgansgspunkt i et plate 30 cm bred hobbyplank av Bjørk. Denne delte jeg i to og limte sammen.

Så måtte den avrettes. Siden min avretter-/tykkelses-høvel ikke er bred nok, måtte jeg ta i bruk min gode gamle fres-avretter. En helt rett plate med to helt rette planker på sidene. Fresen er montert på en helt rett slede som føres over treet for å gjøre det rett og flatt. Første runde må treet festes med limpistol, for ikke å tvinge det ut av posisjon. Så kan det snues og festes med dobbeltsidig tape.


Så sagde jeg ut en sirkel med båndsaga. Midt på denne festet jeg planskiva og skrudde det hele fast på dreiebenken.

Dreide den så til en perfekt sirkel noe mindre enn utgansgspunktet, pluss at jeg fjernet en del av materialet bak.

Til slutt limte jeg på sandpapir med dobbeltsidig tape.

Har også laget et integrert 90-graders annlegg som lett festes og løsnes ved hjelp av dreiebenkens anlegsholder. Her passer det også å stikke inn støvsugerslangen for å suge vekk mesteparten av pussestøvet.

Det hele ser ut til å fungere godt, og jeg ser virkelig frem til å bruke det på mitt første segmentet turning-prosjekt (som allerede er igang).

Flere detaljer på: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner
I'm just finished with my self-built lathe mounted disk sander. It's a very convenient and necessary tool when I'll try out some segmented turning.
 
I started out with two 12" boards of Birch wich I laminated together.


Then it had to be leveled. Since my jointer/planer is not wide enough I had to use my good old router-planer. A perfectly straight plate with two perfectly straight planks on each side. The router is mounted on a perfectly straight sled that's lead over the tree to make it perfectly straight and flat. In the first round the tree must be fastened with hot glue, not to force it out of position. Then you can turn it over and fasten it with double-sided tape.
 

Then I sawed out a circle on the bandsaw. In the middle of this I attached a dedicated faceplate and mounted it all on the lathe.

I turned it to a perfect circle slightly smaller, plus I removed some of the bulk material at the back.
 

Finally I attached sand paper with double-sided tape.

I have also created an integrated 90-degree support that can easily be fixed and released using the lathe gouge support holder (or banjo). The shop vac also fits here, to suck away most of the sanding dust.

It all seems to work well and I'm really looking forward to use it on my first segmented turning project (wich is already started).

More details at:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturnerFollow up:
#051 In betweens - Summertime + disk and belt sander


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar