søndag 10. februar 2013

#026 Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change

Endelig tilbake i garasjen!

Idag har jeg jobbet videre på prosjektet med surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og surnet Bjørk (Betula pubescens). Dessuten har min kjære (Wenche Brattfjell) tatt noen supre bilder av meg mens jeg arbeider. Flotte saker :)

Som dere sikkert allerede ser av bildene, har hovedformen endt opp et ganske annet sted enn planlagt. Idet emnet var ferdig avrundet, viste det seg at diameteren ble ganske mye mindre enn jeg hadde forutsett. Dermed endret jeg planene og prøvde meg på en "trompetform" istedet. Og foreløpig går det ganske så bra.

Så langt ferdig med hovedformen. Kan hende jeg skal hule den ytterligere ut og gjøre den litt dypere. Og så kommer selfølgelig pussing og oljing til slutt.

Er dere interessert i flere bilder og å følge prosjektene nærmere, er det bare å finne (og like) meg på Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner 
I'm finally back in the garage!

Today I continued the project with spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and spalted Birch (Betula pubescens). Besides, my darling (Wenche Brattfjell) tok some great photos of me while I worked :)

As you probably already see from the pictures, the main shape ended up a very different place than planned. As the piece was roghed round, it turned out that the diameter was quite much smaller than I had anticipated. So I changed my plans and turned a "trumped-shape" instead. And yet it goes quite well.

So far I'm done with the main shape. Maybe I'll cave it further out and make it a little deeper. And then of course sanding and oiling at the end.

If you're interested in more pictures and to follow the projects closer, find (and like) me on Facebook:

https://www.facebook.com/HoscraWoodturner 

Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans 
Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 - Finnishing 
Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 - Photo shoot


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar