mandag 4. februar 2013

#025 Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans

Idag har jeg limt sammen et stykke surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og et stykke surnet Bjørk (Betula pubescens). Begg to stammer fra hagen rundt huset der jeg bodde før.

Er spent på hvordan mønsteret i treet vil framstå etter dreiingen. Særlig angående den tynne bjørkeskiva. Denne er fra et sted på treet hvor en relativt tykk gren går ut fra hovedstammen. Dette blir spennende!

Har gjort noen grove foreløpige skisser av hvordan jeg tenker meg at formen skal bli til slutt. Mye kan hende underveis, men dette er iallefall det jeg sikter etter.

Følg prosessen nærmere (og få tilgang på mye mere stoff) ved å finne (og like) meg på Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner?ref=hl 


Today I laminated a piece of spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and a piece of spalted Birch (Betula pubescens). Both originate from the garden surrounding the house where I lived before.

I'm excited to see how the drawings in the wood will appear after the turning. Especially regarding the thin birch piece. This is from a location on the tree where a relatively thick branch is groing out from the main stem. This is exciting!
 

I have done some rough temporary sketches of how I imagine the shape will be at the end. A lot can happen along the way, but this is at least what I'm aiming for.

Follow the process closer (and gain access to much more material) by finding (and liking) me at Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner?ref=hl

Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change
Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 - Finnishing
Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 - Photo shoot  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar