tirsdag 26. februar 2013

#031 Making my own disk sander

Er akkurat ferdig med min selvbygde dreiebenkmonterte pusseskive. Veldig praktisk og nødvendig redskap når jeg har tenkt å prøve meg på "segmented turning". (Har ikke funnet noe godt norsk ord på dette, så jeg holder meg til det engelske.)

I allefall: Jeg tok utgansgspunkt i et plate 30 cm bred hobbyplank av Bjørk. Denne delte jeg i to og limte sammen.

Så måtte den avrettes. Siden min avretter-/tykkelses-høvel ikke er bred nok, måtte jeg ta i bruk min gode gamle fres-avretter. En helt rett plate med to helt rette planker på sidene. Fresen er montert på en helt rett slede som føres over treet for å gjøre det rett og flatt. Første runde må treet festes med limpistol, for ikke å tvinge det ut av posisjon. Så kan det snues og festes med dobbeltsidig tape.


Så sagde jeg ut en sirkel med båndsaga. Midt på denne festet jeg planskiva og skrudde det hele fast på dreiebenken.

Dreide den så til en perfekt sirkel noe mindre enn utgansgspunktet, pluss at jeg fjernet en del av materialet bak.

Til slutt limte jeg på sandpapir med dobbeltsidig tape.

Har også laget et integrert 90-graders annlegg som lett festes og løsnes ved hjelp av dreiebenkens anlegsholder. Her passer det også å stikke inn støvsugerslangen for å suge vekk mesteparten av pussestøvet.

Det hele ser ut til å fungere godt, og jeg ser virkelig frem til å bruke det på mitt første segmentet turning-prosjekt (som allerede er igang).

Flere detaljer på: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner
I'm just finished with my self-built lathe mounted disk sander. It's a very convenient and necessary tool when I'll try out some segmented turning.
 
I started out with two 12" boards of Birch wich I laminated together.


Then it had to be leveled. Since my jointer/planer is not wide enough I had to use my good old router-planer. A perfectly straight plate with two perfectly straight planks on each side. The router is mounted on a perfectly straight sled that's lead over the tree to make it perfectly straight and flat. In the first round the tree must be fastened with hot glue, not to force it out of position. Then you can turn it over and fasten it with double-sided tape.
 

Then I sawed out a circle on the bandsaw. In the middle of this I attached a dedicated faceplate and mounted it all on the lathe.

I turned it to a perfect circle slightly smaller, plus I removed some of the bulk material at the back.
 

Finally I attached sand paper with double-sided tape.

I have also created an integrated 90-degree support that can easily be fixed and released using the lathe gouge support holder (or banjo). The shop vac also fits here, to suck away most of the sanding dust.

It all seems to work well and I'm really looking forward to use it on my first segmented turning project (wich is already started).

More details at:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturnerFollow up:
#051 In betweens - Summertime + disk and belt sander


mandag 25. februar 2013

#030 3 x Oak and Merbau, part 1

Idag har jeg startet et lite trippelprosjekt med utgangspunkt i tre identiske emner av sammenlimt Eik (Quercus robur) og Merbau (Intsia bijunga). (Vil med det samme si at jeg har Merbauen fra noen rester etter et gulv som ble lagt på 80-tallet; da det var lov til å handle med dette treverket. Senere har store deler av bransjen kommet til fornuft og stoppet all handel med dette, og annet tømmer, fra de dyrebare regnskogene.)


Har dreid den ytre formen på de tre emnene. En åpen, en "rett" og en lukket form.

Både Eik og Merbau er svært harde treslag. (Spesielt Merbauen!) Og de har en, til dels, voldsomt sløvende effekt på dreiejernene. Jeg har brukt jern med tungsten carbide-spiss til hovedformingen og så pyntet på overflaten med skrapejern. Neste steg er å hule dem ut innvendig og pusse.

- Følg med :)

Today I've started a small triple project based on three identical blanks of laminated Oak (Quercus robur) and Merbau (Intsia bijunga). (I have to say that the Merbau is from some remains of a floor that was put down in the 80s, when it was allowed to trade in these woods. Later, much of the industry has come to their senses and stopped all trade with this and other timber from the precious rain forests.)

I have turned the outer shape of the three pieces. One open, one "straight" and one closed form. 


Both Oak and Merbau are very hard woods. (Especially Merbau!) And they have a, sometimes, severe blunting effect on the turning tools. I have used a iron with a tungsten carbide tip to remove the bulk material and then smoothened the surface with a scraper. Next step is to hollow them out and sand them. 

- Stay tuned :)3 x Oak and Merbau, part 1


onsdag 20. februar 2013

#029 Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 Photo shoot

Etter tre lag med olje, nødvendig tid til herding samt polering med fint stålull, er bollen endelig ferdig. Fikk tatt noen gode bilder av den idag :)

Husk ellers min facebook-side: https://www.facebook.com/HoscraWoodturnerAfter three coats of oil, some necessary time for curing and finally polishing with fine steel wool, the bowl is finally done. Got some great pictures of it today :)

Remember my Facebook side: https://www.facebook.com/HoscraWoodturner


Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans
Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change
Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 - Finnishingmandag 18. februar 2013

#028 In betweens - Gluing up blanks

Igår kom det over meg at jeg måtte se å få gjort klar noen emner, så jeg kunne ha mer å jobbe med. Jeg fant fram noen fjøler av Bjørk (Betula pubescens), Bøk (Fagus sylvatica), Ask (Fraxinus sexcelsior), Eik (Quercus robur) og Merbau (Intsia bijunga). Sammen med noen større emner av surnet Rogn (Sorbus aucuparia) ville jeg kappe, høvle og lime sammen nye bolleemner.

Idag har jeg kappet, høvlet og laminert ialt syv nye emner. Bøk møter Bjørk, Rogn møter Bjørk og Eik møter Merbau. Iløpet av natten skal de være ferdig herdet, og imorroa kan morroa begynne :)

 
Yeasterday I found out I had to prepare some new blanks so that I have something more to work on in the future. I found some boards of Birch (Betula pubescens), Beech (Fagus sylvatica), Ash (Fraxinus sexcelsior), Oak (Quercus robur) and Merbau (Intsia bijunga). Along with some bigger pieces of spalted Rowan (Sorbus aucuparia) I would cut, plane and laminate together some new bowl blanks.

Today I've cut, planed and laminated a total of seven new blanks. Beech meets Birch, Rowan meets Birch and Oak meets Merbau. During the night the glue will be fully cured and the fun can begin :)onsdag 13. februar 2013

#027 Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 Finnishing

Nå er jeg snart ferdig med prosjektet. Idag har jeg gjort innsiden litt dypere og rundere, pusset den, dreid ren undersiden, signert den og påført ett lag med Danish Oil. Resultatet er over all forventning! Utrolig flotte mønster, både i bjørka og rogna. Er svært fornøyd med formen på bollen også. Ny erfaring for meg (som så mye annet er det). Det er deilig å mestre ting jeg ikke har gjort før!

Om noen dager (etter litt polering, oljing og ytterligere herding) får dere se bilder av det ferdige produktet :)

Now I'm almost done with the project. Today I made ​​the inside a little deeper and rounder, sanded it, turned clean the underside, signed it and applied one coat of Danish Oil. The result is beyond all expectations! Incredibly beautiful pattern, both in the Birch and the Rowan. I'm very happy with the shape of the bowl as well. New experience for me (like so much else is). It feels great to master things I have not done before!

In a few days (after some polishing, oiling and further curing) you'll see pictures of the finished product :)

Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans 
Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change 
Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 - Photo shoot søndag 10. februar 2013

#026 Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change

Endelig tilbake i garasjen!

Idag har jeg jobbet videre på prosjektet med surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og surnet Bjørk (Betula pubescens). Dessuten har min kjære (Wenche Brattfjell) tatt noen supre bilder av meg mens jeg arbeider. Flotte saker :)

Som dere sikkert allerede ser av bildene, har hovedformen endt opp et ganske annet sted enn planlagt. Idet emnet var ferdig avrundet, viste det seg at diameteren ble ganske mye mindre enn jeg hadde forutsett. Dermed endret jeg planene og prøvde meg på en "trompetform" istedet. Og foreløpig går det ganske så bra.

Så langt ferdig med hovedformen. Kan hende jeg skal hule den ytterligere ut og gjøre den litt dypere. Og så kommer selfølgelig pussing og oljing til slutt.

Er dere interessert i flere bilder og å følge prosjektene nærmere, er det bare å finne (og like) meg på Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner 
I'm finally back in the garage!

Today I continued the project with spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and spalted Birch (Betula pubescens). Besides, my darling (Wenche Brattfjell) tok some great photos of me while I worked :)

As you probably already see from the pictures, the main shape ended up a very different place than planned. As the piece was roghed round, it turned out that the diameter was quite much smaller than I had anticipated. So I changed my plans and turned a "trumped-shape" instead. And yet it goes quite well.

So far I'm done with the main shape. Maybe I'll cave it further out and make it a little deeper. And then of course sanding and oiling at the end.

If you're interested in more pictures and to follow the projects closer, find (and like) me on Facebook:

https://www.facebook.com/HoscraWoodturner 

Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans 
Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 - Finnishing 
Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 - Photo shoot


mandag 4. februar 2013

#025 Spalted Birch and spalted Rowan 1/4 - First plans

Idag har jeg limt sammen et stykke surnet Rogn (Sorbus aucuparia) og et stykke surnet Bjørk (Betula pubescens). Begg to stammer fra hagen rundt huset der jeg bodde før.

Er spent på hvordan mønsteret i treet vil framstå etter dreiingen. Særlig angående den tynne bjørkeskiva. Denne er fra et sted på treet hvor en relativt tykk gren går ut fra hovedstammen. Dette blir spennende!

Har gjort noen grove foreløpige skisser av hvordan jeg tenker meg at formen skal bli til slutt. Mye kan hende underveis, men dette er iallefall det jeg sikter etter.

Følg prosessen nærmere (og få tilgang på mye mere stoff) ved å finne (og like) meg på Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner?ref=hl 


Today I laminated a piece of spalted Rowan (Sorbus aucuparia) and a piece of spalted Birch (Betula pubescens). Both originate from the garden surrounding the house where I lived before.

I'm excited to see how the drawings in the wood will appear after the turning. Especially regarding the thin birch piece. This is from a location on the tree where a relatively thick branch is groing out from the main stem. This is exciting!
 

I have done some rough temporary sketches of how I imagine the shape will be at the end. A lot can happen along the way, but this is at least what I'm aiming for.

Follow the process closer (and gain access to much more material) by finding (and liking) me at Facebook:
https://www.facebook.com/HoscraWoodturner?ref=hl

Spalted Birch and spalted Rowan 2/4 - Plans change
Spalted Birch and spalted Rowan 3/4 - Finnishing
Spalted Birch and spalted Rowan 4/4 - Photo shoot  


fredag 1. februar 2013

#024 Birch is more than just birch 2/2 - Photo shoot

Nå er bollen av sammenlimt surnet og frisk bjørk ferdig. Den har fått tre lag med Danish Oil med påfølgende polering med fint stålull. Jeg er både fornøyd og stolt; føler jeg har kommet mye lengre som tredreier :)


Now the bowl of laminated spalted and fresh birch is finished. It's got three coats of Danish Oil followed by polishing with fine steel wool. I am both pleased and proud; feel I've come much further as a woodturner :)


Birch is more than just birch 1/2