torsdag 31. januar 2013

#023 In betweens - Wintertime and plum wood

I disse tider har vi såkalt "pent, kaldt vintervær". Noe som slettes ikke er så verst. Ute har det vært nede i minus 12 grader celsius. Inne i garasjen har det kommet ned mot minus 2 grader. Ikke opptimal arbeidstemperatur, men jeg har heldigvis kjøpt en kraftigere vifteovn (2000W) som varmer opp garasjen på et blunk. Ellers er det selvfølgelig bare å ha godt med klær på. Jeg regner optimal arbeidstemperatur til å være 3 til 15 grader.

Ellers vil jeg nevne at jeg fra Tor Arne Jørgensen (rikulemester) har fått et stykke av plommetre (Prunus domestica). Eller; egentlig fra svigermora hans. Jeg lovet å takke henne :) Trestykket har jeg avbarket og delt opp i passelig tykke skiver. Etter en periode med akklimatisering, vil det inngå i sammeliminger og dreies til noe pent (håper jeg). Utrolig flotte tegninger i plommetreet, forresten. En hel del purpur; både i stammen og i barken jeg skrellet av. :)

Jeg er svært fornøyd med hvordan garasjeverkstedet fungerer i vinterkulda. Neste utfordring blir vel vårløsninga. Håper det ikke blir for vått på gulvet...
These days, we have a so-called "clear, cold winter weather". Something that is not at all bad. Outside there has been down to minus 12 degrees Celsius (10.4 degrees Fahrenheit). Inside the garage it has come down to minus 2 degrees (28,4 degrees Fahrenheit). Not aptimal working temperature, but I luckily bought a more powerful fan assisted oven (2000W) that heats the garage in no time. Anyway, I must wear anough clothes. I reckon optimum working temperature to be 3 to 15 degrees Celsius (37 to 59 degrees Fahrenheit).

I would also like to mention that I from burlmaster Tor Arne Jørgensen has received a piece of plum tree (Prunus domestica). Or, actually from his mother in law. I promised to thank her :) This piece I've peeled and divided into suitably thick slices. After a period of acclimatization, it will be included in laminations and turned into something nice (I hope). Incredibly beautiful drawings in the plum tree, by the way. A lot of purple, both in the trunk and the bark I peeled off. :)

I am very pleased with how the garage workshop works in the winter cold. The next challenge will be the spring thaw. I hope it does not get too wet on the floor ...#074 Vessel in Birch and segmented Plum, part 1


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar