lørdag 26. januar 2013

#022 Birch is more than just birch 1/2

I disse dager er jeg så godt som ferdig med et nytt dreiearbeid i bjørk. Emnet bestod av et stort stykke surnet bjørk pluss en tynnere fjøl frisk bjørk limt sammen. Det er deilig å se at bjørk ikke nødvendigvis bare er bjørk. Og at det selvfølgelig finnes ulike arter. I tillegg er den surna bjørka vokst opp i Tromsø, mens den tynnere, friske delen er fra sørnorge et sted. Dette alene er nok til at trærne har vokst med ulik hastighet og dermed gir et trevirke med noe ulik fasthet, karakter og utseende. Det er altså mange grunner til at de to delene fremstår ulikt. Spennende!

Emnet egnet seg godt til en form jeg har jobbet lite med tidligere, men har hatt lyst til å prøve meg på: Nemlig en rundere, lukket form som altså smalner av mot toppen. Dette byr på nye utfordringer for meg. Noe som også fører til ny kunnskap og erfaring. Filosofien er å gå rolig nok frem samt føle at jeg har kotroll hele tiden. Skulle noe uforutsett skje, er det viktig å legge ned arbeidet og analysere hendelsen. Jeg vil lære av mine feil, så jeg unngår å gjennta dem senere.

Treverket inneholdt kun noen få bittesmå sprekker som jeg valgte å ikke gjøre noe med. (Noe som heldigvis viste seg å gå helt fint.)

Bollen har fått et strøk med Danish Oil, og står nå og herder i garasjen. Skal enda gi den et til to strøk til før jeg anser den som ferdig. Kommer til å legge ut flere bilder av den når den er HELT ferdig.

Er det noen som har spørsmål angående arbeidet, er det bare å spørre. Det er bare hyggelig å svare :)


These days I'm almost finished with a new turning project in birch. The blank consisted of a large piece of soured birch plus a thinner board of fresh birch laminated together. It's nice to see that birch is not necessarily just birch. And of course there are different species. In addition, the sour birch grew in Tromsø (in the northern part of Norway), while the thinner, healthy part is from southern Norway somewhere. This alone is enough to make the trees grow at different speed and provide timber with different strength, character and appearance. There are therefore many reasons why the two parts appear differently. Exciting!

The blank was well suited for a shape I've hardly ever worked on earlier, but have been interested to try out: A rounder more closed form. This presents new challenges for me. Which also leads to new knowledge and experience. My philosophy is to move slowly enough forward to feel I'm canstantly in kotroll. If something unforeseen happens, it's important to lay down the work and analyze the incident. I will learn from my mistakes, so I avoid repeating them later.

The timber had only a few tiny cracks that I chose to do nothing about. (Something which fortunately turned out fine.)

The bowl has had one coat of Danish Oil and is now curing in the garage. I'll still give it one or two coats before I consider it finished. I'll post more pictures when it's FULLY completed.

Does anyone have any questions about the process, just ask. I'll be more than happy to answer :)
Birch is more than just birch 2/2 - Photo shoot

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar